Вторник,

Университет "Проф. Асен Златаров" и с платен прием

От: Failed to load user -
658
Университет "Проф. Асен Златаров" и с платен прием
A
A
A

Ниските такси остават в сила, има обучение и за професионален бакалавър

Бургаският университет „Проф. Асен Златаров" обяви платен прием за обучение на 490 студенти за новата академична година. 20 млади хора ще могат да преминат редовен курс на обучение по специалностите „Български език и история" и „История и психология" срещу такса от 450 лв. 10 от студентите ще се обучават в бакалавърските програми, а останалите 10 ще могат да се дипломират със степен магистър след бакалавърски курс.

Най-голяма квота за платено обучение висшето училище разкрива по една от най-високо конвертируемите в региона специалности - „Туризъм" - 121, от които 40 - редовно и 81 – задочно обучение. Бройките за професионален бакалавър са общо 30, като 20 от тях са редовно, а 10 – задочно обучение. Бакалавърска степен, редовно обучение, срещу заплащане ще могат да изкарат още 10 студенти, а други 15 – могат да сторят това следвайки задочно платено обучение.

Магистърските платени програми в специалността „Туризъм", след придобита бакалавърска степен, са отворени за 10 студенти редовно обучение и 56 задочници.

20 редовни студенти, платено обучение, ще могат да получат бакалавърска степен по специалност „Българска филология", други 10 могат да влязат в магистърската програма по същата специалност, платено, редовно обучение.

Само пет са редовните бройки платено обучение по специалност „Стопанско управление", за бакалавър. За сметка на това обаче задочниците, които могат да влязат по същата специалност са доста повече – 5 в бакалавърската програма, и 70 – в магистърската.

С диплом „магистър по икономика" за специалност „Маркетинг" висшето училище има готовност да стартира платеното си обучение тази година с 25 редовни студенти, придобили степен бакалавър, преди това.

Възможност за платено редовно обучение в магистърска програма след придобита бакалавърска степен по специалността „Химични технологии" ще имат 20 души.

Други 30 ще могат да учат „Химически науки", като 20 от тях ще се обучават в магистърска програма, а 10 – в бакалавърска.
Шанс за дипломиране в атрактивния в последното десетилетие IT-сектор висшето училище предоставя в платения си прием с разкриването на 50 бройки – 40 от тях са магистърски и 10 – бакалавърски, редовно обучение.

Платен прием ще има и по специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия", „Рехабилитатор", „Биотехнологии", „Индустриален мениджмънт", „Технология на материалите и материалознанието", „Дизайн. Материали. Технологии" „Транспортна техника и технологии", „Електротехника" и „Електроника".

Въпреки сериозния интерес и изпълнението на план-приема за предходната учебна година, университетът няма да променя таксите за обучение, за да гарантира достъп до качествено образование на максимален брой млади хора, коментира ректорът доц. Магдалена Миткова.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията