Пет неща, които ще променят образованието

Пет неща, които ще променят образованието | StandartNews.com

Днес образованието ни се променя с изключително бързи темпове под влиянието на новите технологии и въвеждането на нови педагогически методи. Кои ще са следващите значими нововъведения, които ще променят начина по който учим и защитаваме образователни степени. "Промените, които наблюдаваме, далеч не са само технологични. Става въпрос за цялостно преосмисляне на ролята на образованието в обществото ни и превръщането на образователните институции в партньори на студентите, посветени преди всичко на изграждането на успешни личности, конкурентни на пазара на труда", обяснява Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя описва петте ключови тенденции, които се очаква да окажат най-голямо влияние на образователната система през следващите години.

Нови технологии

Новите дигитални услуги променят живота ни с бързи темпове и образованието безспорно е сред най-засегнатите сфери от този процес. През последните години редица университети в България и в други страни въведоха онлайн обучение. С навлизането на мобилните образователни приложения, както и на нови технологии като виртуалната реалност и "разширената реалност", това влияние ще се засили осезаемо. ВУЗФ отива още по-далече в плановете си в тази насока с оборудването на първата по рода си у нас зала, изцяло пригодена за телепрезънс обучение. Технологичната платформа на практика позволява на университета да организира лекции с преподаватели от всяка точка на света.

Фокус върху реализацията след дипломирането

Ако до сега университетите са се занимавали предимно с организирането на лекционния процес, упражнения и последващите изпити, занапред акцентът в дейността им ще се измести върху това, как ще се реализират техните студенти след завършването си. Вместо да бъдат своеобразна "машина" за дипломи, те ще трябва да се фокусират върху променящите се изисквания на пазара на труда. "Именно тази промяна в цялостния фокус на тяхната дейност в бъдеще ще направи и голямата разлика между успешните, модерни университети и всички останали. За нас е радващо, че ВУЗФ е сред лидерите по този показател", посочва Детелина Смилкова.

Развитие на меки умения

Днес във все повече бизнес организации се налага мнението, че липсват не толкова специалисти в съответната сфера на работа, колкото кадри с добре-развити "меки" умения. Става въпрос за широк набор от качества, които макар и да не са свързани с нито една конкретна сфера на дейност, са от особена важност за реализацията ни и успешното ни общуване с околните. Сред най-важните "меки" умения са комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работим под напрежение и много други.

Игровизация

Игровизацията (gamification) представлява концепция за въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери - от маркетинга и продажбите, до човешките ресурси. Въпреки че съществува отдавна, тя бележи сериозен възход през последните години, а образованието е един от сегментите, в които това се случва най-осезаемо. Учебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по-успешни методи за обучение от редица традиционни подходи.

Връзка с бизнеса

Още по-голямо влияние върху образователния процес в бъдеще се очаква да оказва комуникацията между университетите и бизнес организациите. Компаниите от бързо развиващи се браншове като финансовия, технологичния и транспортния сектор все повече ще очакват от университетите да се съобразяват с реалното търсене на кадри, а кандидат - студентите във все по-голяма степен ще се интересуват, кои специалности се реализират най-добре на пазара на труда. "Връзката с бизнеса винаги е била от важно значение за нас като университет, изцяло ориентиран към едни от най-перспективните бизнес сектори", добавя Смилкова. За поредна година ВУЗФ улеснява приема на своите бъдещи магистри, като обявява предварителен февруарски прием за летния семестър.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай