Първи сме по вузове, последни по висшисти

Първи сме по вузове, последни по висшисти | StandartNews.com

България е последна по висшисти, но първа по брой университети на глава от населението. Това става ясно от проекта на новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Съгласно нея страната ни е с най-нисък дял на завършващите висше образование - едва 29% от хората между 30 и 34 години имат диплома от университет. В същото време със своите 51 висши училища България надминава останалите европейски страни, сходни на нея по население и територия. В проекта на програмата е заложена възможност мрежата от вузове да бъде "окрупнявана и редуцирана", което означава, че част от тях ще се слеят, а други вероятно ще бъдат закрити. В документа е записано, че размножаването на висшите училища е последица от занижен контрол от страна на държавата.

В същото време под 30% от всички висшисти у нас се реализират по специалността си. България се оказва и на едно от последните места по способност да задържа талантите си от изтичане в чужбина - на 142-ро от общо 148 места. По привличане на талантливи учени отвън пък сме на 144-о място. Изтичането на мозъци всъщност се случва по две линии, посочва стратегията. Първата е емиграция, а втората - напускане на науката от съответния учен, в който държавата е инвестирала и който започва да се занимава с нещо съвършено различно.

Според авторите на стратегията една от причините за по-ниската бройка на висшистите е, че бедността започва да се превръща в препятствие по пътя към висшето образование. Много от младите решават да емигрират още след гимназия или са принудени да започнат работа, за да се издържат. От онези, които учат, 30,6% са взели магистърска или бакалавърска степен в областта на стопанските науки, а 15,2% - в науките за обществото и човешкото поведение. Това означава, че близо половината ни висшисти се реализират в сфери, тотално отдалечени от технологиите и индустрията, които би трябвало да ни издърпат от кризата. Проектът предвижда чрез система от стипендии да се стимулира приемът на студенти в приоритетни за държавата области. Част от парите за тях ще дойдат от Брюксел.

В същото време голяма част от младите не стигат и до средно образование - 12,5% са напуснали училище преждевременно. Според документа отпадането е "етнически обусловено", но се задълбочава от фактори като бедност и безработица. България си поставя за цел да намали този процент поне до 11 на сто. Страната ни се оказва и сред последните 30 в света по ниво на подготовка на учителите. Много от тях не са готови за работа с новите технологии, а от завършващите сега студенти в учителската професия не навлизат качествени кадри.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай