Отделят 106 млн. лв. за интеграция в образованието

Отделят 106 млн. лв. за  интеграция в образованието | StandartNews.com

София. До 2020 година трябва да бъдат похарчени 106 милиона лева за ефективна интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Това предвижда проектът на новата оперативна програма "Образование и наука", която служебният министър Румяна Коларова предложи за обществено обсъждане.

Един от инвестиционните приоритети на програмата е "социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите". Сред описаните дейности, които могат да получат подкрепа по този приоритет са: допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин и създаване на условия за изучаване на майчиния им език. Има и идея да се закрият или преобразуват обособени на етнически принцип детски градини и училища в населените места с повече от една детска градина и повече от едно училище, пише БГНЕС.

Според проекта специално ще се работи с ромските семейства, за да могат децата им от тригодишни да тръгват на детска градина. Предвижда се осигуряване на материална и психологическа подкрепа за приемане на ромските деца в детски градини и училища извън ромските квартали. По данни на НСИ процентите на завършилите съответната степен на образование роми към 2011 г. са следните: висше – 0.5 %; средно – 9.0 %; основно – 40.8 %; начално – 27.9 %; незавършено начално и непосещавали училище – 21.8 %. Като съществен проблем се очертава и недостатъчната мотивация за изучаване на майчин език.

При реализацията на проекти по новата оперативна програма специално внимание ще бъде отделено на повишаване на квалификацията на учителите и създаване на стимули за оставане в професията и за избор на тази професия. Данните показват, че страната е сред последните тридесет в световен мащаб по "ниво на подготовка на персонала" в образователната система. Освен това броят на учителите в общообразователните училища до 49-годишна възраст намалява за сметка на увеличение на онези над 50 г. От всички заети в общообразователните училища към 2011 г., на близо 40% от тях е предстояло пенсиониране в рамките на следващите шест години. Факт е и, че от 2007 до 2013 г. броят на заетите в системата е намалял с 9 132 души (9,3%), а процесите на феминизация и застаряване се задълбочават.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай