10 „защитени" професии утвърди Комисията по заетост в Кърджали

10 „защитени" професии утвърди Комисията по заетост в Кърджали | StandartNews.com

Кърджали. Две нови специалностите „Електрообзавеждане на транспортна техника" и „Селски туризъм" утвърди Областната комисия по заетост от държавния план-прием в професионалните училища в областта за учебната 2015-2016 г.

Новите две паралелки са в ПГ по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода" в Кърджали и „Селски туризъм" в ПГ „Руска Пеева" – Джебел. За първи път се въвеждат и т.нар. 10 защитени професии, съобразени с икономическия профил на района и потребностите на пазара на труда. За такива са определени следните професии - техник на селскостопанска техника, оператор в производството на облекло, моделиер–технолог на облекло, машинен оператор, машинен техник, строителен техник, геодезист, електротехник, техник-лесовъд и агроеколог.

На заседанието на комисията бе заявено, че тази година броят на завършващите 8 клас бележи ръст и това е отчетено при подготовката на приема. За одобрение на МОН ще бъдат предложени 36 професионални паралелки с две повече от миналата година в шест от общини. В комисията участват представители на общините, работодателските организации, синдикатите, службите по заетостта, неправителствения сектор.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай