Вторник,

Инж. Мартин Янев: Големи инфраструктурни проекти спират инфлацията

От: Ина Кънчева -
772
Инж. Мартин Янев: Големи инфраструктурни проекти спират инфлацията
A
A
A

Инж. Мартин Янев е завършил Русенския университет "Ангел Кънчев", специалност Индустриален мениджмънт. Изучавал е Транспортен мениджмънт и логистика във ВТУ "Тодор Каблешков". Има 13-годишен опит в различни сфери на транспорта и логистиката и притежава редица международни сертификати в областта. Носител е на множество международни награди свързани с логистиката, в т.ч. от CorporateLiveWire, както и от Business Elites 40 под 40 с приз логистик на годината 2020/2021 за източна Европа. Особено активен е в областта на комбинираните жп превози и модернизацията на българската железница. Водач на листата на партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) в област Велико Търново.

  • Изходът от кризата са инвестиции в икономиката
  • Цената на енергоизточниците плюс спекулата родиха перфектната икономическа буря
  • За железопътната инфраструктура са усвоени по-малко от 20% средствата в предния програмен период
  • Партия МИР предлага национална транспортна политика
  • Български работници строят в Западна Европа, защото тук няма работа - липсва визия
  • Предлагаме сливане на министерствата на транспорта и на регионалното развитие, казва инж. Мартин Янев, водач на листата на партия МИР във Велико Търново в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Инж. Янев, Вие сте водач на листата на партия МИР от гражданската квота и част от експертния екип на партията. Какво е Вашето експертно мнение за покачващите се цени на стоките към крайните потребители?

- От транспортна гледна точка това, което наблюдаваме, е напълно очакван ефект от редица процеси през изминалите няколко години. Нека не забравяме, че транспортът, като стълб на икономиката е и нейната кръвоносна система. Често секторът "предусеща" икономическите тенденции много преди официалната статистика да препотвърди вече ясното. В тази връзка - забавянето на икономическата активност през периода на корона-кризата, финансовите стимули към икономическите субекти и ситуацията в Украйна доведе до пренареждане на веригите на доставки, освобождаване на свободен транспортен капацитет на места и остра липса на такъв на други. Достигайки своят пик чрез покачването на цените на енергоизточниците, прибавяйки и немалко спекула - формулата за "перфектна буря" е налице.

За съжаление всичко това по правило рефлектира върху крайния потребител под формата на инфлация. Редица експерти през последните години предупреждаваха за този краен резултат, така че не би следвало да бъде изненада за когото и да било. По-страшен сценарий са инфлационни процеси, съчетани с намаляване на реалната икономическа активност или т.нар. стагфлация. Бихте се съгласили, че докато цените на стоките и услугите се покачват, с известен времеви лаг, трудовите възнаграждения малко или много наваксват разликата. По мое мнение, ако последните липсват, обосновани с високи нива на безработица, ситуацията, не би изглеждала никак розова.

- Къде виждате решението на породената ценова криза. Покачване на данъците, социални политики?

- Намираме се, както казах, в един напълно резонен и очакван момент от икономическия цикъл. Покачване на данъчните ставки, съчетани със социални политики най-общо казано е преливане "от пусто в празно" с други думи - с едната ръка взимаш, с другата даваш. Реалният резултат би бил почти същият, като първичния. Свежите пари в икономиката са реално решение в дългосрочен план. Това се постига, чрез стимулиране на малките и средни предприятия - субектите, които са част от реалната икономика и държащи най-голямо перо от приходите в държавния бюджет и не на последно място сериозни инвестиции в инфраструктура. Именно за това настояваме от партия МИР.

- Казвате инфраструктура, но не наблюдаваме ли тъкмо обратното през последните години - намаляване до спиране на инвестициите в тази насока?

- За съжаление съм напълно съгласен с Вас. Не само през последните няколко, но и през последните 15 години наблюдаваме тъкмо това. От Вас, медиите, обществото е информирано своевременно за ситуацията с пътната инфраструктура. Но нека не забравяме и енергийната, пристанищната, летищната и железопътната такава. За сравнение - в железопътната инфраструктура, като фрапиращ пример, са усвоени по-малко от 20% средства, предвидени в предния програмен период. Това са километри нов железен път, това са работни часове, редица свързани индустрии, работни места, възнаграждения и не на последно място - пари, които никога няма да си върнем. Български работници строят в Западна Европа, поради факта, че тук няма работа, а работа няма, не поради липса на пари, а поради липса на стратегия, визия и планиране. Икономическата история е доказала с не малко примери как инфлационни процеси се борят с големи инфраструктурни проекти. Нека се учим от историята и се стремим да я надграждаме. Не е нужно да откриваме топлата вода на всеки 4 години или напоследък на всеки 5-6 месеца. Трябва ни експертно и държавническо мислене и действия.

- Какви са конкретните мерки, които партия МИР предлага в тази връзка?

- На първо място е необходимо осъзнаване и воля. Пари има и те са под формата на Плана за възстановяване и устойчивост, транспортна свързаност, та дори и в държавния бюджет. Партия МИР предлага национална транспортна политика, която да бъде над партийна и да следва принципите на приемственост от управление на управление. Само това би донесло стабилност в дългосрочен план, абстрахирайки се от временното управление. Изготвянето й следва да бъде в публично-частно партньорство с участието на всички заинтересовани страни - държава, неправителствени организации и общество. Работата не е малко, но се прави веднъж и се надгражда в следващите 20-30 години. Това би довело до устойчиво развитие на бизнеса, предоставяйки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции. Намаление на икономическата активност е вече налице, а основна ни цел е да се ограничи ефекта върху крайният потребител.

- Виждате ли необходимост от реформи в структурите на държавното управление?

- Това, което виждам през годините назад, е една безкрайна върволица от реформи. Както подчертах - важно е наличието на приемственост и надграждане, за да можем да говорим за развитие. Реформата, в същността си, носи ново начало. Задавам си въпроса: колко нови начала трябва да преживеем? Разбира се, в качеството си на експерт в транспорта, считам за удачно да бъде оптимизирана работата на публичния сектор, като най-съществено предложение бих издигнал сливане на Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като така или иначе взаимосвързани звена. За пример бих дал, както страни от запада така и от изтока, та дори и 80-милионна съседна Турция, както и прехвърляне на "съобщенията" от МТС към Министерство на електронното управление. Както всички ние знаем - съобщенията отдавна не се изчерпват с Български пощи. Живеем в ерата на дигиталната комуникация и е време да встъпим в 21 век с една по-модерна концепция на разбиране на процесите. Не случайно партия МИР предлага Национална програма за устойчивото развитие на България, която да се приеме с политически и обществен консенсус и която да бъде задължителна за изпълнение от всяко българско правителство.

- През последните години се говори усилено за развитие на железопътния и интермодалния транспорт. Какви стъпки са предприети в тази насока у нас?

- В същността си по-голяма част от транспорта е комбиниран. Това, което се има предвид, е свързано с приоритетите за въглеродна неутралност. Като основен стълб се залагат инвестиции в железопътен транспорт и инфраструктура, като основен стълб на сухопътния транспорт. Тук отново се връщаме на предходните тези - тук се прави твърде малко и твърде бавно. Така или иначе - политиките за устойчиво развитие на сектора, приети от ЕС, следва и ще бъдат приложени и тук. Основен приоритет трябва да бъде по-скорошното и в по-голяма степен инвестиране в тези решения, възползвайки се от наличните средства, за да може като първичен ефект - пряко да се "налеят" в нашата икономика, а в последствие - да черпим от плодовете и на вторичните ефекти. Добре е известно, че държавата си възвръща между 60% и 80% от направените инвестиции, под формата на вторични ползи (данъци, такси, осигуровки, концесии, наеми). Залагайки на модели на публично-частно партньорство би следвало да ангажира свежи ресурси, бързи срокове на изпълнение и устойчива експлоатация. Не на последно място - в частния сектор е ангажирана по-голямата част от експертния ни потенциал. За съжаление през последните години се наблюдава тенденция за недостиг на квалифициран персонал във всички сектори, като транспорта не прави изключение. Това е предизвикателство, което не може да се реши със замах, ако започнем с решения днес - евентуално ще черпим плодове след поне 10 години. Това е предмет на отделна и по-широка дискусия, свързана с експерти първо от системата на висшето, основното и средното образование, така и с такива от различни браншове. Връщаме се отново на моделът публично-частно партньорство, който партия МИР предлага да се приложи.

- Какво Ви накара да влезете в политиката и да станете водач на листата на партия МИР във Велико Търново?

- На първо място ме привлече начина на мислене в партия МИР, който изцяло съвпада с моя начин на мислене и действие. А именно, че политиката не е самоцел, а средство за решаването на проблемите на българските граждани. В партия МИР има огромен експертен потенциал, които има визионерското и стратегическо мислене. В партия МИР водещо е експертизата и прагматичните и устойчиви решения, а не популизма и политиканстването. В партия МИР много добре са съчетани и ефективно работят всички поколения, т.е. младостта, опита, инициативността и мъдростта. Убеден съм, че този нов модел на правене на политика, който партия МИР налага ще получи широка подкрепа от българските граждани и партията ще стане парламентарно представена. Използвам случаят да призова всички българи да подкрепят това, което правим в партия МИР и да ни подкрепят с номер 16 в бюлетина.


Всички новини от категория Избори.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com