Асоциацията „Прозрачност без граници“ съветва избирателите

Какво трябва да знаем за изборите утре

Асоциацията „Прозрачност без граници“ съветва избирателите | StandartNews.com

В името на коректните избори Асоциацията „Прозрачност без граници“ препоръчва на избирателите в цялата страна:

Да проверяват внимателно дали присъстват в съответния избирателен списък и едва след това да подават бюлетината.

Да са сигурни, че гласуват необезпокоявано, при запазване тайната на вота (например никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, екранът на електронната машина за гласуване се вижда само от избирателя, няма външни лица в секцията).

Да са сигурни, че се попълват правилно бюлетините: откъсва се пред тях бюлетината от кочана, поставя се първи печат върху нея, след гласуването се сверява дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номера от кочана, поставя се втори печат.

След като са гласували, се вписват в съответния избирателен списък данните по личната им карта.

В изборното помещение машината за гласуване се разполага така, че да се гарантира тайната на вота!

Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти, и хора без обозначен статут. В изборните помещения могат да присъстват само членовете на секционните комисии, избирателите, застъпниците, наблюдателите, журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите избирателите може да се оплачат пред Районната избирателна комисия. РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си заедно с постъпилия сигнал. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за връзка с РИК.

При съмнение за престъпления като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите гражданите трябва да се обръщат своевременно към служителите на МВР, районната прокуратура или РИК/ЦИК. Те са длъжни да реагират незабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконните действия. На вратата на изборното помещение са посочени телефони за подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния прокурор. МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, както и e-mail: [email protected]. Може да се подават сигнали и до Асоциация „Прозрачност без граници“ на безплатен телефон – 0800 11 224.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай