Спешен призив от КЕВР към газовите компании

Данните са необходими във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи

Спешен призив от КЕВР към газовите компании | StandartNews.com

КЕВР изисква спешно информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов Хъб Балкан“ за мерките по осигуряване на природния газ. Данните са необходими във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за август, съобщиха от регулатора.

За да гарантира сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи Обществения доставчик „Булгаргаз“ да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца.

По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“. Общественият доставчик следва да поддържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“, смятат от КЕВР. 

„Булгартрансгаз“, в качеството си на Оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“.

От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които Общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества.  

С днешното решение Комисията изисква „Булгаргаз“ да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки. 

Исканата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27 юли, както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за този август.

Това беше решено на проведено вчера заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при формирането на цената, по която общественият доставчик „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай