Нови газови когенератори ще заработят в "Топлофикация Перник"

Целта е декарбонизация на производството и намаляване на въглеродните емисии

Нови газови когенератори ще заработят в "Топлофикация Перник" | StandartNews.com

 

  • "Топлофикация Перник" намалява въглеродните емисии с нови газови когенератори 
  • Директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров посочи, че това е един от най-мащабните им проекти

"Топлофикация Перник" ще намалява въглеродните емисии

"Топлофикация Перник" има амбициозна цел за декарбонизация на производството чрез заместване на въглищата с природен газ и биогорива. Вече близо две години целият екип на предприятието работи по проекта за включването в експлоатация на три газови конегератора. Те ще работят целогодишно. За сега топлофикацията възнамерява да  използва въглища само по време на отоплителния сезон", заявиха от топлофикационното дружеството.

Директорът на "Топлофикация Перник" Ясен Кацаров посочи, че това е един от най-мащабните им проекти. ". Използването на природния газ е „мостова технология" на енергийния преход от въглища към чиста енергия. Редица експерти го определят като преходно гориво за трансформацията към нисковъглеродна икономика. През последните две години полагаме огромни усилия, за да пуснем мощностите.", заяви Кацаров. По думите му, за да бъдат намалени емисиите, от предприятието инвестират в технологии за изгаряне на чисти горива - биомаса, която е възобновяем енергиен източник и природен газ. "Газовото гориво се приема като по-екологична суровина в сравнение с въглищата“ , поясни Кацаров.

"Нови газови мощности се изграждат в цяла Европа. Страна като Германия обяви, че ще удвои производството на енергия от природен газ. Въглищните централи в ЕС масово инвестират в замяна на въглищата със „синьото гориво“.  Изпълнението на целта за постигане на нисковъглеродна икономика задължително минава през трансформация на енергийния сектор.", посочи Кацаров. Според директора на "Топлофикация Перник" за държави като България, които са зависими от твърдите изкопаеми горива, преминаването към възобновяеми източници не е много лесно и изисква време. По тази причина Кацаров изрази надежда, че ще им бъде осигурен по-дълъг период, за да успеят за осъществят своята плавна и справедлива трансформация. "Природният газ в дългосрочен план, ще продължи да играе важна роля в целия свят. С нарастването на населението и търсенето на електроенергия, газът може да допринесе за осигуряване на надеждни и сигурни енергийни доставки, като същевременно намали въглеродните емисии. Смятам, че „синьото гориво“ може да помогне за намаляване и на енергийната бедност, докато в същото време се бори с изменението на климата", заяви Кацаров.

"За да изпълним изискванията на Европейската зелена сделка, страната ни и в частност всички предприятия като "Топлофикация Перник", трябва да развиваме своята енергетика, използвайки нови възобновяеми източници и изграждане на мощности, които да работят с чисти горива. Наскоро четох едно проучване, от което става ясно, че всеки пети пълнолетен български гражданин смята, че природният газ трябва да бъде приоритет в енергийните източници на страната. В тази насока изграждането на нови газови централи също среща значителна обществена подкрепа", посочи Кацаров. По повод изразено мнение на експерти, че съществуващите въглищни централи трябва да бъдат затворени, Кацаров отново ясно заяви своята позиция, че едно евентуално спиране на работа на топлофикациите би довело до увеличаване на безработицата у нас, а уволнените служители над определена възраст трудно биха намерили работа в друга сфера. "Най-добрият сценарий за енергийния преход на страната ни и конкретно на предприятията, използващи въглища, е поетапната им замяна с природен газ и биогорива. Работните места на заетите в топлоелектрическите централи трябва да бъдат запазени, като се търсят решения за опазването на околната среда. Необходимо е да се намерят варианти за преквалификация на работещите в сектора и инвестиране в нови технологии", заяви Кацаров.

Директорът на "Топлофикация Перник" припомни, че са внесли инвестиционно предложение за включванв в енергийния микс на  биогорива. „Биомасата включва всички органични материали, синтезирани от растенията. Тя е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята. Като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване и затова тя се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия", каза Кацаров.

"Съвременната енергийна система във все по-голяма степен ще зависи от съчетанието на високи технологии и екология.", посочи Кацаров. Директорът на "Топлофикация Перник" е на мнение, че най-доброто решение за запазване на енергийната сигурност и независимост на България е запазването на базовите мощности, които да бъдат трансформирани изцяло в съответствие с европейските изисквания и изграждане на нови съоръжения, които не генерират емисии. "Топлофикациите трябва да работят максимално дълго, защото резкият преход към безвъглеродна енергетика неминуемо ще доведе до дефицит на електроенергия. Поне на този етап използването единствено и само на ВЕИ не може да гарантира достатъчното количество електроенергия, от която има нужда страната ни", сподели Кацаров.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай