Събота,

Невероятно! Свалят цената на тока, кой ще плаща по-малко

От: Редакция -
19922
Невероятно! Свалят цената на тока, кой ще плаща по-малко
A
A
A

По-евтин ток ще плащат от 1 ноември 256 хил. небитови потребители.

Това са основно малки фирми –магазини, фризьорски салони, заведения и др., които още нямат сключен договор с търговец на електроенергия от свободния пазар и се снабдяват с ток от т.нар. доставчик от последна инстанция (ДПО). Този ток обаче е значително по-скъп. Затова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да намали цената муот 1 ноември за срок от три месеца, за да бъдат подмпомогнати тези малки фирми, докато си изберат доставчик.

Понижението на цената се дължи на изменение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция /Методиката/, които са в изпълнение на мерките, обявени от правителството и от енергийния регулатор, за ограничаване негативното влияние на цените на електроенергията на борсовия пазар върху небитовите потребители.

Промените в Методиката са насочени към малките и средни бизнес потребители,  които са на свободния пазар на електроенергия, но не са сключили договор с търговец, а се снабдяват с електроенергия по цени на доставчик от последна инстанция (ДПИ). Това е най-скъпият начин за снабдяване, който има дисциплиниращ ефект с цел да стимулира потребителите да сключат договор с търговец на електроенергия. Към момента в тази ситуация са около 256 хиляди небитови потребители, или 41% от всички потребители, купуващи електроенергия от свободния пазар, посочват от КЕВР.

С приетите промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители на ДПИ да бъдат намалени с 15 лв. до 30 лева на MWh. Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г. като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар, за да не заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока.

Съгласно Методиката средната продажна цена на електроенергията на ДПИ е обвързана с цената на електрическата енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия, като включва и компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“. С приетите изменения, за посочения 3-месечен период, тази компонента ще бъде в размер на 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh, което ще намали средната продажна цена за клиенти на ДПИ. По този начин за малките небитови клиенти се осигурява допълнителен преходен период, през който те ще могат да сключат договор с доставчик по свой избор.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com