Събота,

Министър Стоянов строява търговските аташета зад граница

От: Стандарт -
1317
Министър Стоянов строява търговските аташета зад граница
A
A
A

Как търговските ни аташета да работят по-ефективно?

Министърът на икономиката въвежда промени за  Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ), които вече са утвърдени със Заповед на Никола Стоянов, съобщиха от пресцентъра на управляваното от него ведомство.  

Част от промените включват единна електронна база данни, фокусирани обучения и обективна методика за оценка. Правилата са разработени и с участието на работодателските организации.

Новите и по-ефективни правила за работата на търговските ни представители включват ясна методика, по която се оценява извършеното от тях. До този момент подобна практика не е съществувала и поставяните оценки, в това число решението за удължаване на задграничните мандати, са се взимали на субективен принцип.

Съгласно новите правила, всички СТИВ ще попълват отчетен формуляр с конкретни елементи в него, който на всяко тримесечие ще се изпраща в министерството. По този начин работата им ще се отчита чрез инвестиционни проекти, експортни договаряния, реализирани срещи с администрации и бизнес, оказано съдействие на фирми, организирани визити и форуми и др.

Вече функционира и електронна база данни на всички СТИВ-ове, в която ще се съхранява дългосрочно важната информация и проекти, по които работи всеки търговски представител. Целта е при смяната на едно аташе с друго, да има солидна основа и информация, която да му позволи да продължи дейността на предшественика си.

Досега не са били рядкост случаите, в които оперативната работа не се е предавала между командированите служители и по този начин не са надграждани външноикономическите отношения, а са били рестартирани при всяка кадрова промяна в дадена дестинация.

Именно с цел по-добра координация между новоназначен служител и такъв, който отпътува за София, в новите правила е предвидено да има период на застъпване. Така служителите ще предадат един на друг работата и информацията за стартирани инициативи, които трябва да бъдат продължени, а също и създадените контакти с администрацията и бизнеса в приемащата държава.

Специално внимание е обърнато на подготовката на кадрите, които кандидатстват за СТИВ. Завишени са изискванията за чуждоезичната им подготовка, а всеки от тях трябва да развие концепция за външноикономическите отношения с България на държавата, за която кандидатства.

Въведен е и еднакъв подход по отношение на възможността за кандидатстване за дългосрочно командироване, равен за всички кандидати – служители на Министерството на икономиката и индустрията и външни експерти, които участват в конкурса.

Повишени са и изискванията по отношение на притежаваните компетенции на дългосрочно командированите. По този начин се гарантира конкурентен подбор и той се основава преди всичко на експертизата и опита им.

Заедно с това е премахнат политическият елемент в състава на комисията, която извършва подбора, за да се гарантира обективност на избора.

За новопостъпващите търговски представители се разработва специална програма за подготовка и обучение съвместно с Дипломатическия институт към Министерството на външните работи. По този начин ще добият основна и специфична информация, която да им позволи да навлязат максимално бързо в дейността на СТИВ.

Подобни обучения се правят и за българските дипломати, но до този момент търговските аташета не са преминавали през тях, пише Епицентър.

Припомняме, че преди седмица стартира избор на търговски представители в седем държави, които бяха обявени и в медиите. Това също е част от цялостната промяна по популяризиране на тяхната дейност и привличане на повече кадри, които да кандидатстват за тези позиции.

До сега подобни открити процедури са провеждани рядко. До месец август 2022 г. не е реализирана нито една публична процедура, а за цялата 2021 г. те са били едва две.

Публичните процедури ще дадат възможност за избор на търговски аташета от максимално широк кръг кандидати, което да повиши и качеството на работата на българските Служби по търговско-икономически въпроси.

Дейността на СТИВ е ключова за привличане на повече инвестиции и за насърчаване на българския експорт. Търговските ни аташета зад граница установяват контакти с компании, които могат да имат интерес за стартиране на проекти в страната ни и имат за задача да подкрепят български компании, които искат да стъпят на съответния пазар. За да се улесни връзката с тях, по инициатива на министър Никола Стоянов, бе разработена интерактивна карта с техните контакти и местоположение, която е достъпна на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com