Вторник,

Инж. Севдалин Желев, директор на "ТЕЦ Русе": Нашата мисия е производство на зелена енергия

От: Стандарт -
1816
Инж. Севдалин Желев, директор на "ТЕЦ Русе": Нашата мисия е производство на зелена енергия
A
A
A

Разговаряме с изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" инж. Севдалин Желев.

Инж. Желев, през годините работите усилено, за да създадете производство на зелена енергия. Какви са очакванията Ви за навлизането и преминаването към чистите горива?

Енергетиката е гръбнакът на нашата икономика. Като част от енергийния сектор, за нас устойчивото му развитие е водеща задача. За реализирането на тази цел, през годините инвестираме в производството на зелена енергия от екологични горива.

"Топлофикация Русе" е сред пионерите в осъществяването на мащабни проекти за постигане на плавния и справедлив преход. Работим в посока диверсификация на горивния микс и замяната на въглищата като наше основно гориво с природен газ и биогорива. Вложили сме много усилия и в подобряване на енергийната ефективност. Натрупахме експертиза и познания и за това ще прилагаме най-ефективните решения за модернизацията на предприятието по начин, по който да отговаряме на високите европейски стандарти.

Имаме специално разработен подход, при който правим предварителна оценка на всяка наша инвестиция и отражението й за подобряването на околната среда и качеството на въздуха в гр. Русе. Извършваме детайлен анализ и постоянен мониторинг на производствената дейност. Гордеем се с постигнатото до тук и въпреки икономическата и енергийна криза ще продължаваме да отделяме значителен ресурс да надграждаме постигнатото до тук.

Кои са най-големите Ви проекти и какъв е Вашият подход за управление на предприятието?

Смятам, че правилният начин на управление на голяма централа като нашата е да имаме два плана - краткосрочен - за следващите 2 до 5 години с най-належащите задачи, и дългосрочен - в перспектива поне за 10г. Проектите, които реализираме, са свързани именно с дългосрочната управленска визия. За да трансформираме цялостно предприятието е необходимо да намерим възможности за нови инвестиции. 

Най-значимият проект, който предстои да бъде реализиран, е производството на енергия от природен газ. За изпълнението на тази зелена инвестиция закупихме три газови когенератора. Проектът се намира на финалната права. В момента се извършват довършителни дейности и тестове.

Друг проект с обществена и екологична значимост е използването на биогорива. Биомасата е чист и възобновяем продукт. При използването му не се отделят вредни емисии. С биомасата ние произвеждаме още по-чиста енергия за крайните потребители. С инвестициите ни ставаме активен участник в мисията на национално и местно ниво за подобряване на качеството на въздуха и опазването на околната среда.

В момента обсъждаме и възможност да инвестираме в изграждането на инсталация за производство на енергия от биогаз. Този проект е поредната стъпка към трансформация и модернизация на "Топлофикация Русе".

Каква е реалната полза от газификацията на "Топлофикация Русе"?

Използването на природен газ за производството на електрическа и топлинна енергия е важно за опазването на околната среда, качеството на живота и здравето на всеки един от нас. Колкото повече намаляваме въглищата и преминаваме към по-екологични горива, толкова повече се намаляват вредните емисии в атмосферата.

Какви са предизвикателствата за Вас?

На фона на енергийната криза в световен мащаб, ръст на цените на горива и несигурността на доставките, ние се надяваме в най-кратки срокове да се намерят най-рационалните и ефективни решения. Въпреки общата стагнация в енергийния сектор, ние се стремим да търсим нови и нестандартни решения, за да удовлетворим изискванията на нашите клиенти. В тази обстановка е много трудно да се правят големи инвестиции заради огромните загуби заради високите цени. За сега природният газ не е основно гориво за нас, но след като включим в експлоатация газовите когенератори, драстичният ръст на цената му, ще бъде поредният проблем. Надявам се още в следващите месеци да бъдат гарантирани сигурни доставки на достъпни цени.

В заключение, споделете как бихте искали да изглежда предприятието след 10 години?

Основната ни цел е да преминем изцяло към биогорива и да приключим с ерата на въглищата. Въпреки че в краткосрочен план имаме нужда да запазим твърдите изкопаеми горива, за да се гарантира енергийната независимост, в дългосрочен план амбициозните цели на Европа за нисковъглеродно производството трябва да се изпълнят. Не трябва да се спират екологичните и зелени инвестиции. Чистото производство на енергия е водещ принцип в инвестиционната ни програма.

Разбира се, едновременно продължаваме да извършваме подобрения на съществуващите мощности и топлопреносната мрежа. Нашата мисия е да гарантираме надеждното, сигурно и екологично производство на енергия в гр. Русе.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com