Има ли бъдеще за регионите с минна индустрия

Социална инвестиция на "Дънди Прешъс Металс" стимулира предприемачеството

Има ли бъдеще за регионите с минна индустрия | StandartNews.com
  • Компанията прави Фонд за развитие на микро, малък и среден бизнес с финансов ресурс от 5 милиона долара
  • Социална инвестиция на "Дънди Прешъс Металс" стимулира предприемачеството

За всяка компания е важно да знае причината за своето съществуване. Независимо от сферата на дейност, бизнесът се развива във взаимодействие с разнообразни заинтересовани страни. Неделима част за развитието ни са инвеститори, клиенти, партньори, служители и обществото. Когато като компания успеем да чуем техните притеснения, препоръки и предложения и да адаптираме плановете си, за да постигнем баланс в интересите, създаваме особена ангажираност помежду ни. Всеки вижда своето място в организацията или ползите във взаимодействието си с организацията. Колкото по-добър баланс постигаме, толкова сме по-отговорни, компанията по-успешна и обществото по-благоденстващо." - казва Ирена Цакова, директор "Разрешителни и правни въпроси" в българските дружества на "Дънди Прешъс Металс".Ирена е сред малкото хора, които са участвали в дългия над 15 години процес на реализирането на един минен обект и старта на оперативната дейност на рудник "Ада тепе" в Крумовград през 2019 г. е повод за нескрито вълнение за нея и екипа на минното дружество "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД. Това е не само първият новоразработен рудник в България за последните 40 години, но и най-яркият пример за ангажираността на компанията в подкрепа на благосъстоянието и бъдещето на община Крумовград.Инвестицията от над 160 милиона долара в Крумовград се състои в открития рудник за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък "Ада тепе" на находище "Хан Крум". Планираният срок на експлоатация е 8 години, а предвидената обща продължителност на живота на рудника с включени етапите на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация е около 15 години.

  • Иновативната социална инвестиция

Като отговорна минна компания, която инвестира и насърчава просперитета не само в годините на добив, но и напред в бъдещето "Дънди Прешъс Металс Крумовград" създаде Фонд за развитие на микро, малък и среден бизнес с финансов ресурс от 5 милиона долара."Започнахме да мислим за бъдещето на община Крумовград далеч преди да бяхме започнали да реализираме проекта за изграждане на открития рудник "Ада тепе"- обобщава Ирена Цакова и пояснява, че още през 2015 г. минната компания сключва с община Крумовград Меморандум за разбирателство, който рамкира сферите на сътрудничество между дружеството и общината, която по онова време е с нива на безработица от над 17%.  Ангажиментът на компанията да инвестира в развитие и да насърчава просперитета на общността в годините на добив и напред в бъдещето мотивира дружеството да предостави иновативната социална инициатива - Фонд за развитие на микро, малък и среден бизнес, която в партньорство с община Крумовград да създаде среда за предприемачество и да увеличи социално-икономическите ползи. Това е и първият частен фонд в полза на определена общност, който се развива изцяло със средства на една компания.

Учреден през 2019 г. от "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД и общината, фондът ще разпредели общо 10 млн. долара - 5 млн. долара, осигурени като грант от компанията, и 5 млн. долара, осигурени като заемен капитал от "Райфайзенбанк България" в рамките на периода на експлоатация на рудник "Ада тепе" за стартиращи бизнеси или предприемачески проекти в сфери извън добива и преработката. Основна полза от частната инвестиция е създаване на нови бизнес инициативи, повишаване конкурентноспособността на малките фирми и принос за откриване на нови работни места. Осигурените под формата на заемен капитал средства от партньора по проекта "Райфайзенбанк" предоставят не само свеж финансов ресурс, но и възможност за устойчивост на фонда напред в бъдещето.От началото на дейността на фонда през юли 2019 г., са финансирани общо 20 проекта на стойност 3,6 млн. лв. Създадени са 52 работни места в сферата на производството, животновъдството, земеделието и услугите.През 2020 г. чрез Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград са финансирани 14 проекта на обща стойност близо 2,9 млн. лв. В годината на множество нови предизвикателства, наложени от Covid-19 пандемията, в помощ за съвети и консултации на разположение на предприемачите бяха партньорите на Фонда "Смарт А груп". Благодарение на ангажираността всички финансирани проекти продължават да развиват дейността си успешно.

И през настоящата година Фондът продължава да предоставя финансов ресурс за жителите на община Крумовград, които желаят да развият вече съществуващ бизнес или да стартират дейност.  Максималната сума, която може да бъде предоставена на един проект чрез Фонда, е 200 000 евро. Като партньор "Райфайзен банк" осигурява заемния капитал в размер до стойността на гранта, оценява кредитоспособността и бизнес обосновката на бенефициентите, отпуска и администрира финансирането и проследява развитието на финансираните проекти. Структурата на финансиране осигурява дисциплина на бенефициентите към изпълнението на проектите, както и устойчиво финансиране за по-дълъг период от време. В помощ на всеки желаещ да облече идеите си в бизнес план, "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД осигурява технически консултант от фирма "Смарт А Груп" ЕООД.Първите проекти, които прескочиха високата летва, касаят разширяване на съществуващи дейности - производство на алуминиева и ПВЦ дограма, оборудване на нов цех за замразени плодове и зеленчуци, предоставяне на нова за града услуга - машинно пране на килими, подобряване изпълнението на транспортни услуги, авторемонтни дейности, преработване на дървесина, производство на уплътнения за капачки и др.

Владимир Иванов, управител на "Тим плюс": Хора от София и Пловдив търсят реализация при нас

Владимир е един от първите предприемачи, дръзнали да преследват мечтите си чрез фонда за насърчаване и подпомагане на микро, малък и среден бизнес в Крумовград. Дейността на управляваната от него фирма е производство на алуминиеви и ПВЦ дограма."Създадохме фирмата през 2015 г. и в началото ни беше доста трудно, поради липсата на добра собствена база и достатъчно оборудване. Благодарение на финансирането от фонда успяхме да купим нови машини, да ускорим производството и да отворим нови работни места", разказва роденият в Крумовград Владимир. "Ако преди правехме и по 5 прозореца на ден, сега може да правим по 25-30 за същото време, което ни позволява да сме по-конкурентни. "Мисля, че проектът на "Дънди Прешъс Металс" и Община Крумовград за подпомагане на бизнеса има положителен ефект не само върху нашата фирма. Откакто компанията действа в региона, жизненият стандарт се повиши и много хора се завръщат от чужбина, от София и от Пловдив, за да търсят реализация тук. Надявам се, че това ще доведе до развитието на устойчива бизнес среда в региона и до създаването на още повече работни места. Радвам се, че аз и екипът сме част от този процес."

Сабахтин Караибрям, собственик на "Орегано БГ": Децата ми учиха в Холандия, за да работят за Крумовград

Сабахтин е фелдшер по професия, която заменя с предприемачество. Фирмата му се занимава с преработка на земеделска и горска продукция. "През 2020 г., благодарение на фонда реализирахме два проекта. Единият е за извличане и етерични масла, а другият е за преработка на зеленчуци. Купихме оборудване за дестилация на етерични масла от горски продукти, които са налични в района като суровина и котел за тази дейност. Във връзка с тези проекти деца на Сабахтин, които са учили в Холандия, са се върнали в Крумовград, за да се развиват близо до семейството си. "Благодарен съм за отношението, което основателите на фонда проявиха към нашите идеи." - казва още Сабахтин.

Румен Моллов, основател на "Моллови 2005": Имаме нови проекти въпреки пандемията

Румен Моллов е успешен състезател по джудо и самбо повече от 20 години. През 2005 г. започва първото си бизнес начинание, като първоначално регистрира транспортна фирма. През 2011 г. се насочва към дърводобив, преработка на дървесина и рекултивация на територията на Крумовград. "Моллови 2005" разполага с лиценз за дърводобив и FSC сертификация, като част от дървесината се преработва в производствената є база.През 2019 г. фирмата прави инвестиция в машини за фасониран дървен материал и купува гатер-банциг, за да може да преработва дървесината. Основната цел на проекта е разширяване на капацитета по преработване на дървесина и използване на отпадъка от преработката за производство на дървесни пелети за отопление. Изпълнението на проекта включва създаването на 4 нови работни места."Ако не бяхме научили за възможностите, които фондът предлага, едва ли бихме предприели такава мащабна инвестиция", казва Румен. През март 2020 г. компанията подготвя проект, с който кандидатства и макар настъпването на пандемията да внася много тревоги днес компанията работи добре.Всички подкрепени проекти и начините за кандидатстване могат да бъдат разгледани на сайта - www.dundeefund.eu.

Мултиплициране на ефекта

Добрите резултати в Крумовград дават тласък за създаване на пилотен фонд за насърчаване и подпомагане на микро, малък и среден бизнес в Челопеч, Чавдар и Златица. В края на 2020 г. са проведени първите срещи с представители на трите средногорски общини, с които "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД взаимодейства активно вече 17 години, а през февруари 2021 г., фондът е учреден. Бюджетът в пилотната фаза е 170 000 лв., осигурени от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД. Към момента се провеждат консултации със заинтересованите да подготвят бизнес план.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай