Нов скандал с Ало, Банов! Прокурорска проверка за имот в Копривщица

Сдружение "Зограф" твърди, че ексминистърът на културата е купил имот на безценица

Нов скандал с Ало, Банов! Прокурорска проверка за имот в Копривщица | StandartNews.com

Нов скандал с бившия министър на културата в третия екип на Борисов Боил Банов.

Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по информация в медиите за закупен имот от бивш министър на културата в град Копривщица, съобщиха от държавното обвинение.

Предвид засиления обществен и медиен интерес ВАП изиска от проф. Велислав Минеков, служебен министър на културата, информация за наличието на план за опазване и управление на архитектурно-исторически резерват "Копривщица". Териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности.

Съгласно чл.81, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/, плановете за опазване и управление се изготвят задължително за:

1. недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България;

2. археологическите резервати;

3. груповите недвижими културни ценности с национално значение;

4. единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се възлагат на концесия.

Град Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват с Постановление на Министерски съвет от 1971 г. Включен е в Списъка на недвижимите културни ценности (паметници на културата) с категория "национално значение" на територията на Софийска област, съгласно ЗКН, съобразно данните от съхранявания в НИНКН Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности, съдържащ всички актове до влизане в сила на ЗКН за статута на обекти като недвижими паметници на културата.

Ето защо и в изпълнение на конституционно установените си правомощия да следи за спазване на законността (чл.127 от Конституцията), Върховна административна прокуратура сезира министъра на културата да упражни правомощията си и да върне информация в кратък срок.

Съобразно изнесени в публикациите твърдения за данъчни или друг вид нарушения, съобразявайки функционалната си компетентност, ВАП ги изпраща на Върховната касационна прокуратура.

Преди дни от Сдружение "Зограф" алармираха, че бившият министър на културата Боил Банов е закупил на безценица имот във възрожденския град.

"Как Боил Банов успя да си напазарува имот на безценица във възрожденска Копривщица, след като дори и незастроени парцели в китното подбалканско градче се продават далеч по-скъпо, отколкото е платил екскултурният министър за имотната си придобивка", попитаха от сдружението и добавиха: "Националната агенция за приходите (НАП) е редно да започне проверка на бившия министър на културата Боил Банов, личното благосъстояние на когото сериозно се подобри по време на мандата му - от неговата имущecтвeнa дeклaрaция в рeгиcтърa нa лицaтa, зaeмaщи виcши публични длъжнocти, кaчeнa нa caйтa нa Кoмиcиятa зa прoтивoдeйcтвиe нa кoрупциятa и зa oтнeмaнe нa нeзaкoннo придoбитoтo имущecтвo (КПКOНПИ), cе разбира, чe прeз 2018 г. тoй ce e cдoбил в Архитектурно-историческия резерват гр. Кoпривщицa c къщa c oбщa рaзгънaтa зacтрoeнa плoщ oт 140 кв. мeтрa, кaктo и c двoрнo мяcтo към нeя oт 324 кв.мeтрa cрeщу cумaтa oт 56 700 лeвa".

От "Зограф" напомнят, че сред въпросите, които често се повдигат преди подписването на всеки един нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, е дали в този акт да бъде вписана истинската, реално уговорената между страните цена на имота, или пък да се посочи там една доста по-ниска цена, равняваща се на неговата данъчна оценка или надвишаваща със съвсем малко данъчната му оценка.

Те допълват, че прoзрaчнocттa в имущecтвeнoтo cъcтoяниe и дoхoдитe нa зaeмaщитe виcши държaвни длъжнocти лица e нeoтмeним принцип нa прaвoвaтa държaвa и нeгoвoтo нaрушaвaнe cлeдвa винаги дa вoди дo caнкции.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай