Понеделник,

Миков: Трябва да върнем доверието на хората

От: Администратор -
A
A
A

София. Лидерът на БСП Михаил Миков заяви от парламентарната трибуна, че най-важната задача пред всички партии в 43-ото народно събрание е да се върне доверието на хората в управлението на държавата.

"Конфигурацията в новия парламент е много разнообразна и пъстра. Представени са общо 8 партии и коалиции – прави ли това 43-тото Народно събрание най-представения парламент? Какво кара хората да се дистанцират от политиката? Това са част от въпросите, които са важни днес, но трябва да помислим и за средствата за оздравяване на обществото, да върнем доверието на държавата. Последната година и половина беше от протести и полици – анализатори. Изборите ли решават всички проблеми? Силно се съмнявам в това. Сега се установява, че недоволството е налице", каза Миков.

"Сами по себе си изборите не решават нищо. Предупреждавахме за това, но не бяхме чути. Най-важната задача за всички нас е да върнем страната ни на пътя на модерния парламентаризъм", добави Миков.

"Днес изпитваме последиците не на решенията, които взе 42 НС, а на решенията от последните 25 години. Носим последиците от отсъствие на приемственост от различни правителства", добави той.

"Всички парламентарно представени партии трябва да поемат своята отговорност. Онези, които народът отреди да управляват, да поемат своята роля. Необходимо е отговорно поведение от всички парламентарни групи, а не само от онези, които ще подкрепят правителство", продължи Миков.

"Една политическа партия може да изнесе отговорността, ако превъзмогне интересите си и участието на всяка цена. Трябва да се сложи край на деструкцията в политическия живот и да се възстанови доверието в държавата, институциите. Ще участваме в решаването на проблеми като казуса с КТБ. Няма експертни правителства, всяко - подкрепено от друга партия, вече е коалиционно", коментира още лидерът на БСП.

Следва пълният текст на изявлението на председателя на БСП - Лява България Михаил Миков:

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Уважаеми г-н Близнашки,
Ваше светейшество, уважаеми представители на вероизповеданията,
Ваши превъзходителства от дипломатическите мисии и представителства,
Уважаеми министри,
Уважаеми гости!

На прага на учредяването на третата легислатура за последните 5 години няма как да не усещаме чувство за известно смущение. Откъде идва то?

Конфигурацията на този парламент е изключително разнообразна и пъстра. Макар че 124 народни представители то 42-рото НС пак сме заедно. Представени са общо осем парти и коалиции. Прави ли обаче това 43-тото Народно събрание най-представителният парламент?

Непредставени остават повече от половината български граждани. Мнозинството от съгражданите ни предпочетоха да не са активни участници в политическия процес и това е обстоятелство, за което следва да се държи сметка при работата на 43-тото Народно събрание. Какви са причините за това решение? Какво кара хората да се дистанцират от политиката? Кое породи всеобщото усещане за недоверие в държавата, в институциите и партиите? Това са част от въпросите, които са важни днес и ние трябва постоянно да търсим отговорите.

Но, освен за причините, ние трябва да помислим и за средствата за оздравяване на обществото, за възстановяване на диалога между всички нас, да върнем авторитета на държавата и да направим по-устойчиви механизмите, по които функционира демократичната, социална и правова държава.

Последната година и половина беше доминирана от протести и коментари на политици и на анализатори. Всички искаха нови избори. Всички виждаха в тях панацея за демокрацията у нас. Изборите ли решават всички проблеми? Аз се съмнявам в това. И ето, сега се установява, че недоволството и недоверието отново са налице. Защото причините за тях са много по-дълбоки и не могат да се отстранят само с избори. Защото сами по себе си изборите не решават нищо, ако са засегнати важните принципи на демокрацията, ако устройството на обществото ни е засегнато по една или друга причина.
Ние предупреждавахме за това, но останахме нечути. Това сега вече няма значение. Сега най-важната задача на всички нас, на всяка отделна парламентарна група, ще бъде да положим добросъвестно усилия, за да преодолеем дефицитите на доверие в нашето общество и да върнем страната ни на пътя на модерния парламентаризъм и демокрация.
Затова в обръщението си днес аз искам да се спра по-подробно тези два въпроса – как се стигна до тази ситуация и какво можем и можем да направим, за да я преодолеем.

Днес изпитваме последиците не на решенията, които взе 42-рото Народно събрание, а на решенията от последните 25 години:
- Неолибералният преход и неговото наследство (неолиберализмът, който е пълно отрицание на социалната държава и затова няма как да е достатъчно справедлив);
- Отсъствието на приемственост по основни национални приоритети между различните правителства;
- Липсата на действия за реформи – повече се приказва, но никой не действа;
- Усещането за несправедливост, на която никое управление не пожела да се противопостави докрай;
- Усещането за корупция и липсата на виновни за нея;
Всички парламентарно представени партии следва да поемат своята отговорност в така създалата се ситуация – онези от тях, които народът отреди да управляват, да поемат своята роля достойно и според очакванията на избирателите.
Необходимо е да отговорно поведение от всички парламентарни групи, а не само от онези, които ще подкрепят правителството. Всяко управление изисква национална отговорност, но не винаги националната отговорност означава управление. Една политическа партия може да изнесе дори по-тежката част от тази национална отговорност, ако усети и отчете правилно нагласите в обществото и превъзмогне интереса си за участие в управлението на всяка цена. Бидейки опозиция, една отговорна политическа сила може да допринесе много повече за възстановяването на доверието, ако възприеме своята роля и действа конструктивно.

Необходимо е да се сложи край на деструкцията в политическия живот и възстановяване на доверието в държавата, институциите и многопартийната демокрация.

Обединяване около приоритети, които са национални в истинския смисъл на думата. Ще участваме и в решението на проблеми с национално значение – като казуса с КТБ, необходимостта от актуализация на бюджета и проблемите в сектора „Енергетика" – със заявените си нееднократно позиции по тези въпроси.
Нека се въздържаме от неясни формули на управление, които няма да способстват за преодоляване на кризата в демократичното ни развитие. Няма програмни, няма експерни правителства – всяко правителство, покдрепено от повече от една политическа сила, вече е коалиционно. Не е честно спрямо хората да се крием зад тези формули и да си мислят, че бягаме от отговорност.

БСП е национална и национално отговорна партия и ще се държим подобаващо на тези характеристики. И подкрепяйки евроатлантическия курс на страната, ще бъдем конструктивна опозиция. Ще внасяме алтернативни законопроекти, ще подкрепяме законопроектите, с които сме съгласни, и ще гласуваме по проектите, с които не сме съгласни, защото за нас изразяването на ясна позиция е начин да стане ясна алтернативата;

Като опозиция ще работим за подобряване на качество на законодателството и отчетност на независимите регулатори. Една функция на НС, която доста сме занемарили в предишни парламенти.

Ще участваме активно и в парламентарния контрол. Ще настояваме да продължат и се задълбочат добрите практики от 42-рото НС за блиц-контрол, директно излъчване. И в предишния парламент имаше декларация за национално съгласие. Втори е въпросът кой я подкрепи и кой не. Но ние сме готови да участваме в обсъждането и очертаем тези приоритети, които ни обединяват сега в 43-то НС.

Ние няма да отстъпим от червените линии от предизборната ни платформа и няма да го направим и занапред – те ще очертаят най-общо политическото ни поведение в това Народно събрание. Именно от тази позиция ние имаме легитимацията си да бъдем представители на автентичното ляво и да сме социална алтернатива на очертаващото се дясно управление. Наша цел е да продължим да надграждаме постигнатото в социалната сфера.

Уважаеми госпожи и господа, протестите, които текат в Европа от години, са по същетво за запазване на социалната държава от ударите на неолиберализма. Така е и у нас осъзнато или неосъзнато. Макар социалната държава у нас през последните 25 години да остана на моменти без видими и ясни политически носители, нейната лява идея не бе унищожена и ние, от БСП лява България, ще бъдем онзи политически носител, който ще приема "социалната държава" за своя основна идеология, за да бъде продължено нейното развитие, което пострада сериозно във времената на прехода. Социално справедливо общество не се строи без демокрация – затова, в утвърждаването на началото за социалната държава ние виждаме и мощно средство за борба с усещането за несправедливост в цялото общество.

БСП лява България е за продължаването на усилията за икономически напредък, но винаги трябва да помним, че сам по себе си икономическият напредък не гарантира социална справедливост. А икономически напредък без социална справедливост обслужва интересите на силно ограничен кръг от хора. Ние не желаем това.

С постоянна мисъл за държавата и хората, защото имаме недовършени приоритети от 42-рото НС – борбата с бедността, защото средствата за бедните и поправянето на несправедливостите не са остатък от бюджета, а инвестиция на държавата в социален капитал и се връщат чрез стимулиране на потреблението и развитие на производството. Чрез намаляването на жестоките неравенства, в които живеем днес и разкъсват обществената тъкан на модерна България.

БСП лява България е за повече справедливост – чрез прогресивно подоходно облагане, достоен размер на пенсиите, грижа за хората с увреждания, грижа за малкия и среден предприемач. Ще настояваме за мерки срещу младежката безработица като един постоянен приоритет.

Държавата трябва решително и без излишни комплекси от миналото да влезе в ролята си на активен регулатор и участник на пазара, като инвеститор в ключови сектори на икономиката и гарант на социалните права и придобивки.
Всичко, което казах и което ще правим ние от БСП лява България ще обори на практика твърдението на апологетите на неолиберализма, че вече няма нито ляво, нито дясно. Има ляво, има и дясно. В това Народно събрание ние имаме амбицията да докажем това.

Пожелавам успех на всички политическите сили, представени в 43-тото Народно събрание! Нека то обори думите на Бърнард Шоу, който все пак не е бил парламентарист, че „Демокрацията е единствената форма на организация на държавата, която гарантира, че няма да бъдем управлявани по-добре, отколкото заслужаваме."

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички