Последни новини от НОИ! 1000 души получиха инвалидни пенсии

Това плащане бе извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ през февруари

Последни новини от НОИ! 1000 души получиха инвалидни пенсии | StandartNews.com

Националният осигурителен институт (НОИ) вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане бе извършено по списъци, предоставени на НОИ от Министерството на здравеопазването (МЗ), през февруари.

Тези списъци съдържат данни за лицата, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения, но в тримесечен срок от датата на заявлението ТЕЛК не се е произнесъл за вида и степента на увреждане/степента на трайно намалената работоспособност.

И занапред списъците  ще постъпват периодично от МЗ и след технологичната им обработка поетапно ще се извършват извънредни плащания. Служебното възобновяване бе регламентирано в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29.01.2023 г. Пенсионните плащания не се възстановяват безусловно и за всички лица, а на тези, които отговарят на нормативните изисквания, а именно – да са подали заявление-декларация за преосвидетелстване и да е налице забава в медицинската експертиза.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай