Културното наследство обедини общественици и историци в Брацигово

Прочетете речта на посланика на Италия у нас Джузепина Дзара

Културното наследство обедини общественици и историци в Брацигово | StandartNews.com

За трета поредна година град Брацигово ще бъде домакин на международния архитектурен форум, посветен на недвижимото културно-историческо наследство “Брацигово - Каменният поток на времето“. Събитието започва днес и ще продължи до 2 юли. 

Събитието е под патронажа на Министерство на културата и се организира от Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите, Община Брацигово, Посолството на Италия, Италианския културен институт и Конфиндустрия в България. Официални партньори са Регионалния исторически музей в Пазарджик, Университетът по архитектура строителство и геодезия, Националното сдружение на общините и Общество „Културно наследство“ – асоцииран партньор на Европа Ностра.

Публикуваме речта на на посланика на Италия у нас Джузепина Дзара

Добър ден на всички и благодаря за възможността да участвам в този интересен форум, който се фокусира върху сградите свързани с образование и култура, както и върху обновяването и енергийната ефективност на сгради със статут на недвижимо културно наследство, тема, която е продължение на инициатива започната преди две години.

Искам преди всичко да благодаря на Областния управител на Пазарджик г-н Величков, на Кмета на Брацигово г-жа Казакова, на г-н  Юлиян Моллов, представител на МРРБ, на Директора на Конфиндустрия България г-жа Ненова, на Председателя на Камара на архитектите в България арх. Милков, както и на Камара на строителите в България, Регионалния исторически музей Пазарджик, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Националното сдружение на общините в Република България. Специални благодарности на арх.Димитрова от Камара на архитектите в България, която е основен организатор на събитието.

За мен е голяма чест и привилегия да посетя този град, известен със своите майстори строители (някои от които са работили и в Италия в края на 18 век), където благодарение на инициативата на Камара на архитектите и Камара на Строители, ще бъде създаден център за обучение за архитектурна реставрация.

Защо Италия е основен участник в този сектор? Отговорът е очевиден: имаме 60% от световното културно наследство, само си помислете, че Италия е на първо място в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство с 58 обекта, регистрирани като обекти на световното наследство. С течение на времето се научихме как да ги защитаваме и оценяваме, понякога поради катастрофални природни събития, бедствия, драматични исторически събития и човешки грешки.

Сърцето на италианското културно наследство се състои от набор от исторически сгради, които обогатяват страната ни. От съществено значение е те да бъдат защитени по мъдър и уважителен начин, чрез деликатни интервенции за реставрация и реконструкция. Тези дейности не се отнасят само до естетическа реставрация, но и до подобряването на качеството на градския пейзаж, в който се намират сградите, като по този начин допринасят за благосъстоянието на живота в него. Стимулите за енергийна ефективност  целят, също така,  намаляване на потреблението на източници на енергия, намаляване на използването на твърди горива и следователно спомагане  на целта за декарбонизация на Европейския съюз.

И тук бих искала да подчертая, че това не е нова тема за Италия. Всъщност, в Италия първите разпоредби за енергийна ефективност датират от 1976 г. и оттогава страната ни никога не е спирала да работи по тази тема. В този контекст бих искала да благодаря на нашия специален гост - Агенция CasaClima, международно признатата италианска организация за сертифициране на екологичната устойчивост на сгради и италианските отлични постижения в строителството с нулево въздействие - за техния постоянен и ценен принос.

През 2013 г., Министерството на културното наследство, културните дейности и туризма в Италия издаде Насоки за подобряване на енергийната ефективност в културното наследство, които днес са неразделна част ои Кодекса за културното наследство и ландшафта от 2004 г. Те предоставят указания за оценка и подобряване на енергийната ефективност на защитеното културно наследство  и същевременно разглеждат „деликатните последици от ефективното използване на енергията“.

Този форум  е още една важна възможност за сравнение на институционални модели и обмен на добри практики и иновативни мерки за опазване на културното наследство. Сигурна съм, че в края на това събитие опазването на нашето културно наследство, ще може да бъде погледнато от нова гледна точка,  съчетавайки най-добрия опит на нашите две прекрасни държави, и двете богати на история и култура.

Още веднъж благодаря на всички, че сте тук с нас и пожелавам успех на Форума.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай