Петък,

УНСС на 101 години с визия за икономическо образование 2030

От: Стандарт -
237
УНСС на 101 години с визия за икономическо образование 2030
A
A
A

Ректорското ръководство, представители на Студентски съвет, преподаватели, служители и студенти поднесоха венци и цветя пред паметника на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС.
На снимката отляво-надясно: проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на университета, проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност, доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС

  • Най-големият икономически университет в Югоизточна Европа навлиза във второто си столетие като част от мрежата ENGAGE.EU

На 21 май 2021 г. най-големият икономически университет в Югоизточна Европа - Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), отбелязва своя празник и навлиза във второто си столетие като част от университетската мрежа ENGAGE.EU - европейски университет."Европейски университети" е водеща инициатива на Европейската комисия за формиране на транснационални мрежи от висши училища, с амбицията да се превърнат в университети на бъдещето, които ще популяризират европейските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование.Целта на тази инициатива е да се формира ново поколение креативни европейци, които могат да си сътрудничат на различни езици, без оглед на граници и научни дисциплини, за да се справят с обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправена Европа.УНСС е част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU - европейски университет, заедно с шест други водещи европейски висши училища в областта на икономиката и социалните науки.Това са University of Mannheim (Германия), LUISS University (Италия), NHH Norwegian School of Economics (Норвегия), Tilburg University (Нидерландия), University of Toulouse 1 Capitol (Франция) и WU Vienna University of Economics and Business (Австрия).Проектът предвижда 47 дейности с обща продължителност три години. За учебната дейност крайната цел е създаването на съвместен ENGAGE.EU виртуален кампус с общ каталог на предлаганите курсове. Предвижда се също така и разработването на обща квалификационна рамка на специфичните за ENGAGE.EU мултидисциплинарни курсове.Най-високото ниво на сближаване в рамките на проекта са предвидените три съвместни специалности - "Дигитални трансформации", "Устойчиво развитие и климатични промени" и "Отговорно управление". Студентите, които успешно завършат някоя от тези три специалности, ще получат диплома за съответната образователно-квалификационна степен, призната от всички университети партньори, които участват в обучението.Съвместните дейности по проекта стартираха в началото на тази учебна година с онлайн обмен на студенти. Първите студенти от УНСС, които записаха курсове като част от университетската мрежа ENGAGE.EU, успешно завършиха първия семестър.Друг съществен проект, за който УНСС спечели 4 993 047 лв. европейско финансиране, е "Икономическо образование в България 2030" по процедура "Модернизация на висшите училища" на ЕС.В проекта участват още 3 университета - Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов (СА), Националната спортна академия "Васил Левски" (НСА) и Бургаският свободен университет (БСУ), както и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Ръководител на проекта е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.В рамките на проекта обучението и учебните програми ще бъдат модифицирани по начин, който позволява те да бъдат съизмерими с програми в Европейски университети.Актуализирането и модернизирането на тези програми ще бъде внедрено и в останалите водещи на регионално равнище университети - СА - Свищов, НСА и БСУ. Чрез това коопериране ще бъдат създадени и приложени в практиката актуални учебни програми, основани на дигитализация. Ще заработят 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, които са неотменно допълнение на съвременния учебен процес. Това ще даде възможност да се използва в максимална степен споделянето на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори.Проектът залага на включване на голяма част от преподавателите, участващи в неговата реализация, в програмите за повишаване на квалификацията и/или за краткосрочна специализация в чуждестранните партньори, като делът на младите учени трябва да е не по-малко от 15 на сто.Предвидено е да бъдат реализирани 15 съвместни програми с партниращи български висши училища, както и да се въведат 7 нови програми с дигитално образователно съдържание, включително за дистанционно обучение. Ще бъдат въведени 2 учебни програми за обучение на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации. Проектът ще осигури подкрепа на студенти за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност.Очаква се той да увеличи дела на студентите, записани в курсове, преподавани чрез дигитално образователно съдържание. По отношение на включените в операцията професионални направления се очаква рейтингът на съответните висши учебни заведения да бъде повишен с 10%, като за УНСС промяната е от 1.51 на 1.66. За проекта е предвидена 30-месечна реализация, като всичко горепосочено ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по Икономика в УНСС и в България, както и за подобряване на качеството на научните изследвания в УНСС и в другите университети-партньори. 


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com