Огромен випуск атакува орязани паралелки

Математическите гимназии на нож - искат отделен изпит

Огромен випуск атакува орязани паралелки | StandartNews.com
  • Математическите гимназии на нож - искат отделен изпит
  • Директори определят нови специалности, за да спасят приема

Искаш да учиш италиански? Ами плати си! Ако искаш да станеш асансьорен техник, приемът е лесен. Тази е философията на тазгодишния прием на ученици след седми клас, след като МОН повели да има предимно STEM - специалности, тоест свързани с природни науки и математика. И да се порежат значителна част от езиковите класове. Някои от училищата опитаха да бъдат гъвкави - тоест освен езикови класове да отворят и такива за компютри. Въпреки това недоволни ученици ще има, и то заради недалновидната политика през годините. Няма как да накараш дете, на което хуманитарните предмети му вървят изключително много, да учи математика. Няма как да накараш ученик, който до седми клас е срещал трудности с химията и дори не е имал кабинет, за да я изучава, внезапно да я обикне в осми клас.Има го и обратният парадокс - заради уравниловката при приема в математически и езикови гимназии талантливи математици не могат да намерят мястото си в правилното училище, защото имат нисък резултат ... по български. "Имахме ученик, медалист от олимпиади, който влезе чак на четвърто класиране, защото оценката му по български е по-ниска", разказва директорът на Софийската математическа гимназия Антоан Тонев. Директорите на математически школа от няколко години настояват изпитът конкретно за техните гимназии да бъде различен, а не форматът, подготвен от МОН. Впрочем МОН в момента говори за промяна на цялостния формат на изпита, но отново не отваря и дума за изпитите по математика и природни науки, където приемът е много по-специфичен.Вместо това безсмислено се орязват езикови паралелки и се отварят нови професионални, без никой да е наясно с нагласите и интересите на децата. Интересен е примерът с ТУЕС - Технологичното училище по компютри към Техническия университет. Докато то правеше пресяването по свой начин, проблеми нямаше. След като класирането за него стана част от общия изпит по български и математика, още на втората година децата започнаха да бягат и да си търсят други училища. Очевидно, защото това не е селекцията за тях.

Над 57 000-те седмокласници у нас в понеделник влязоха в напревара за прием в осми клас. Местата за тях в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2021/22 г. са 62 987. Те са разпределени в общо 2433 паралелки, като 60.3% от тях са професионални, а 39.4 - профилирани. повтаря се познатото от времето на социализма УПК, когато всеки ученик, независимо какъв успех има, трябва да получи професионална квалификация. С онова, което са усвоили, повечето от тях едва ли ще си намерят каквато и да било работа.Подаването на заявление за участие в първия и третия етап на класирането ще бъде само по електронен път. Това може да стане по няколко начина, информират от РУО-София - без чуждо съдействие - от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието; със съдействието на училището, в което ученикът завършва седми клас - през профила на ученика в рамките на работния ден или със съдействието на друго училище - т. нар. училище-гнездо, определено от РУО в София-град, в рамките на работния ден. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа - https://priem.mon.bg, и индивидуален код за достъп.От РУО информират седмокласниците и техните родители, че за кандидатстването в професионалните паралелки е необходимо и медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Цялата необходима информация относно оценките ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуването и класирането. Проблем е, когато ученикът кандидатства едновременно в профилирани и професионални паралелки - за различните професии има различна характеристика.

В София конкуренцията тази година се очертава особено жестока, тъй като випускът е по-голям с около 350 ученици от миналогодишния - над 11 500 седмокласници ще се борят за над 409 паралелки в профилираните и професионалните гимназии в столицата. В същото време езиковите паралелки, които традиционно са най-желани от кандидатите, са едва 97 - с 23 по-малко от миналата година, заради политиката на МОН повече ученици да учат професии и природни науки. Професионалните паралелки са увеличени от 170 на 184, а тези със СТЕМ - от 175 на 214. МОН пое курс към увеличаване на паралелките, в които се изучва професия, заради недостига на технически кадри за икономиката ни. В резултат през последните години доста езикови гимназии съкратиха част от паралелките си или ги преориентираха към други профили - например добавиха информатика, информационни технологии, природни науки като трети и четвърти профилиран предмет за дадена паралелка. Доста средни училища също разкриха професионални паралелки - например в областта на туризма, администрацията, рекламата, информатиката, предлагат се и нови професии - като металургия на цветните метали, индустриални отношения, електродомакинска техника, промишлен дизайн и др. Това обаче не отговаря на въпроса как учениците да бъдат класирани за една или друга  паралелка с еднакъв изпит. Особено когато паралелките, свързани със СПА, каквато има в Банкя, едва ли изискват познания и по математика, и по литература, тоест отсяването с тези изпити е безсмислено.

  • НАЙ-ЖЕЛАНИ

Най-трудно м.г. в столицата се влизаше в Софийската математическа гимназия (според минималния бал на последното прието дете на първо класиране), следвана от Немската гимназия, Техническо училище "Електронни системи" към ТУ-София, 73-то училище, 164-та гимназия с преподаване на испански език, Първа английска, Втора английска, 9-а френска, 22-ро езиково училище и 31-во средно училище за чужди езици и математика. В професионалните гимназии най-желани са банково дело с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, следвана от електронна търговия с английски език, системно програмиране с английски в ТУЕС и приложно програмиране и системно програмиране в Професионалната гимназия по електроника "Джон Атанасов". 

  • СПОРТ

Учениците, които кандидатстват за профила "Физическо възпитание и спорт", подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класирането по образец на училището; копие на свидетелството за завършено основно образование; копие на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебната бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри, или е на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство. Паралелки с профила "Физическо възпитание и спорт" има в 28-мо Средно училище "Алеко Константинов" и в 132-ро Средно училище "Ваня Войнова", информират от РУО в София-град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай