"Неохим" отровил Марица

Установени значителни превишения на замърсяването

"Неохим" отровил Марица | StandartNews.com

Във взетите вчера проби от заустването на северния колектор на "Неохим" АД в река Марица са установени значителни превишения на замърсяването, разрешено от властите през 2015 г., съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Превишенията по показатели са: азот нитритен - около 358 пъти над нормата, азот нитратен - около 10 пъти, амониев азот - около 2 пъти и електропроводимост - около 2 пъти, както и превишение на показателя химично потребление на кислород - около 2,2 пъти.

В Марица преди заустването на северния колектор на Неохим са установени незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати, като превишението е 1,2 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на северния колектор на "Неохим"  са значително по-ниски от тези в точката на заустване на северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

В река Марица в Симеоновград, по конкретно в района на моста за Стара Загора, е констатирано превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай