Обрат в енергетиката през 2025 година

Емисиите на въглероден диоксид ще достигнат своя връх през 2022 г., смята МАЕ

Обрат в енергетиката през 2025 година | StandartNews.com

Нов анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ) показва, че до 2025 г. световният енергиен сектор ще достигне критична точка. По това време възобновяемата енергия ще започне да доминира в световното производство, което ще подчертае упадъка на изкопаемите енергии.

Данните от последните години показват, че ръстът на доставките на енергия от възобновяеми източници изпреварва ръста на производството на енергия от изкопаеми горива. През следващите няколко години почти всички нови доставки на електроенергия в света ще се осъществяват от възобновяеми източници и ядрена енергия, което ще има благоприятно въздействие върху климата - ще се ограничат емисиите и замърсяването.

До 2025 г. безвъглеродната енергия ще задоволява над 90% от новото търсене на електроенергия в света. По-голямата част от тази енергия ще идва от възобновяеми източници, включително слънчева, вятърна и водна енергия. Ядрената енергия, която временно се смята за чиста, също ще допринесе, но според анализаторите ядреният ренесанс ще бъде сравнително скромен. Въпреки това всички заедно ще доведат до преломна точка в енергетиката и до решително "позеленяване" на енергийния сектор.

Емисиите на въглероден диоксид ще достигнат своя връх през 2022 г., смята МАЕ, но след това броят им ще достигне плато и ще започне да намалява. "Близо сме до критична точка за емисиите в енергийния сектор", заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол в съобщение за медиите днес.

Всъщност анализаторите на МАЕ очакват до 2025 г. възобновяемите източници да представляват 35% от световното производство на електроенергия. Делът на въглищата в производството на електроенергия ще спадне до 33%. Природният газ ще запази дела си в производството на електроенергия на ниво от 20%, а ядрената енергия ще увеличи дела си до 10%.

Експертите подчертават, че глобалното изменение на климата вече оказва отрицателно въздействие върху производството на електроенергия, като налага намаляване на доставките на вятърна и водна енергия, както и възпрепятства производството на ядрена енергия поради намаляването на водните ресурси. Всичко това говори за нарастваща зависимост от природата и налага по-сериозен поглед към намаляването на производството на енергия от изкопаеми горива. Според МАЕ е жизненоважно световната система за производство на електроенергия да стане по-устойчива и по-чиста, за което няма две мнения.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай