Делчев: Реформа в МВР е нужна

Делчев: Реформа в МВР е нужна

Необходима е реформа в МВР, но подходът трябва да бъде различен и да има дискусия. Предложенията, против които протестират служителите, са необмислени...

Димитър Делчев: Болшинството от децата в конфликт със закона са неграмотни - проблемът не се решава

Димитър Делчев: Болшинството от децата в конфликт със закона са неграмотни - проблемът не се решава

Законът не позволява възпитателите в СПУ и ВУИ да се занимават с проблема, казва Делчев след посещенията си тези училища в страната Димитър Делчев, н...