Членство в еврозоната ще ни свърже по-силно с ЕС

Членство в еврозоната ще ни свърже по-силно с ЕС | StandartNews.com

Никола Янков, управляващ партньор в Експат Капитал

България е готова за влизане в „чакалнята" на еврозоната от няколко години насам. От програмата за управление и реформиране на банковата система, публикувана през ноември 2015 г. на сайта на БНБ, става ясно, че членството в Единния надзорен механизъм за България вече не е поставено като цел. Централната банка няма намерение да придвижи страната към влизане в еврозоната. Членството на България в еврозоната би задълбочило интеграцията на страната с ЕС. То би довело до позитиви за българските банки заради улеснен достъп до финансиране и по-нисък риск. Би било адекватно, от гледна точка на политическите приоритети на страната, да заявим официално своето намерение и да оставим на ЕЦБ да вземе политическо решение за разговори с България.
Причината да не се прави стъпка в тази посока най-вероятно са опасенията за загуба на суверенитет върху надзора на българската банкова система. Ако се мине към членство в еврозоната в даден момент, българските банки ще бъдат одитирани и надзиравани от Европейската централна банка и единния надзорен механизъм, което означава, че БНБ повече няма да има такава роля, стрес тестовете ще се ръководят от чужбина, ще има публичност на одитните доклади за българските банки и вероятно ще се наложи да се засили контролът върху някои от тях и да се предприемат мерки за рекапитализация.
Ситуацията е по-скоро политически, а не икономически проблем. Ако бъдат по-пълно представени данните от стрес тестовете на българските банки, това би било аргумент за членството на България в еврозоната, тъй като теоретично ще се види, че страната има стабилна и перспективна банкова система.

(Пред Bloomberg TV Bulgaria)

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай