Без посредници между строител и инвеститор

Инж. Георги Изворов, изп. директор на "Строймонтаж" ЕАД и председател на областното представителство на Камарата на строителите в България в Разград

Без посредници между строител и инвеститор | StandartNews.com

Инж. Георги Изворов, изп. директор на "Строймонтаж" ЕАД и председател на областното представителство на Камарата на строителите в България в Разград

За нас, представителите на строителния бранш, най-сериозният проблем са нарушените пазарни правила в сектора. Считаме, че кабинетът трябва да предприеме неотложни мерки, за да се възстановят балансите на свободното предприемачество и честната конкуренция. Според мен трябва да се предприемат законодателни инициативи за ясно регламентиране на инвестиционния процес в строителството и целенасочена правителствена политика по стимулиране на бизнеса в по-слабо развитите региони.

Колегите ми и аз предлагаме конкретни мерки:
- Приемане на Закон за строителството с ясно регламентиране на инвестиционния процес, участниците в него, тяхната роля, ангажименти и отговорности във всички етапи и фази. Разбира се, се надявам да не се изпада отново в безсмислени упражнения, като се създават различни бюрократични фигури с неизяснен принос и отговорности към крайния продукт. Откак свят светува, има строителство и винаги основните участници са тези, които зидат, и тези, които им плащат. Сега между тези две звена съществуват безкрайно много посредници под формата на консултанти, надзорници, привлечени по принуда специалисти. В много случаи те са хора със съмнителен професионализъм, неясен опит, но са дошли, откъдето трябва. Така процесът става тежък, неефективен и сериозно пречи на бенефициентите, които получават средства по европейските програми, предвид недостига на сериозен и професионално подготвен административен и експертен капацитет.

- Настояваме за Наредба към ЗОП в частта за обществените поръчки, където точно и ясно да се определят критериите за допустимост и критериите за оценка на кандидатите. Отново ще повторя, че откакто свят светува, има строителство с три ясни и точни критерия - цена, срок, качество. Първите са числено измерими. Последният може да се дефинира за конкретната поръчка и да се разработят ясни числови критерии спрямо него.

Строителството е специфичен отрасъл. Много от законите се пишат, без да се отчита това. Според нас е редно и задължително предварителното обсъждане на проектозаконите с браншовите организации. Заради отсъствието на подобни консултации сега действащите закони приравняват строителния автотранспорт с международните превози, а строителната механизация се третира еднакво със земеделската техника. Разликите обаче са големи.
Моето желание е да видя конкретна правителствена политика по стимулиране на бизнеса в по-изостаналите региони. Лостове и механизми има. Проблемите с икономическото изоставане и безработицата в области като Разград, където ние живеем и работим, няма да се решат със социални програми и разпилени европейски средства по проекти с неясни наименования и никакъв краен резултат. Необходима е спешна и масирана държавна политика по стимулиране на инвестициите в тези региони и преференции за местния бизнес.

Всички тези мерки обаче дори и да се предприемат на ниво законодателство, няма да донесат желаните и очаквани от бизнеса промени, ако не се справим с корупцията при раздаването на обществените поръчки. Тя тежи като воденичен камък на цялото общество, а за нашия бизнес е смъртоносна.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай