12 въпроса към кандидатите да оглавят БНБ

12 въпроса към кандидатите да оглавят БНБ | StandartNews.com

Ясната процедура за управител на БНБ е почти единственото, с което властите демонстрираха, че са научили нещо от кризата, довела до фалита на четвъртата по големина банка в страната. Каквито и критики да предизвикват правилата за избор на нов управител, добър знак е, че изобщо ги има. В резултат имаме четирима кандидати с добра биография и е ясно кой стои зад всеки от тях - Димитър Радев (ГЕРБ и РБ), Бисер Манолов (РБ), проф. Григорий Вазов (ПФ), Виктор Йоцов (АБВ). Но процедурата трябва да се изпълни със съдържание. За целта е важно да бъдат зададени ясни и конкретни, а не клакьорски въпроси. И то такива, чиито отговори да се вместят в 20 минути. Не трябва да се пита "Какво трябва да се направи, за да се избегне повторение на кризата с КТБ?", защото такъв въпрос рискува да получи отговор "укрепване на институционалния капацитет".

Ето какво бих попитала, ако бях депутатка:

1. Президентът на ЕЦБ Марио Драги изрично каза, че няма шансове за приемане на България в еврозоната ("Дори тези страни да изпълнят икономическите критерии за съвместимост, там все още няма още достатъчно политическа воля формално да кандидатстват", 15 юни 2015 г.). Какво конкретно ще предприемете, за да промените това становище (доколкото е известно - никой от кандидатите не се обявява срещу присъединяване към еврозоната)? Подсказка: България изпълнява т. нар. критерии от Маастрихт.

2. Защо, според вас, въпреки взетото решение на политическо ниво за кандидатстване в Банковия съюз до този момент няма реален напредък?

3. Споделяте ли мнението, че членството в Банковия съюз и преминаването на трите най-големи банки под надзора на ЕЦБ ще нанесе повече вреди, отколкото ползи поради размиване на отговорността на БНБ и натоварване на банките с нова надзорна такса?

4. Смятате ли, че трябва да се повиши вноската на банките в гаранционния фонд, за да се попълни той (на фона на новата вноска във Фонда за преструктуриране на банките)? Новият закон предвижда тя да се диференцира според риска - как и кога?

5. Споделяте ли обещанието на управителя на БНБ Иван Искров за по-чести ревизии на място на системно значимите банки и банки с голям ръст на активите? Колко често и кои показатели смятате за предупредителен сигнал?

6. Очаквате ли концентрация в банковия сектор, включително във връзка с гръцката криза и като резултат от стрес тестовете? БНБ ще бъде ли активна страна?

7. Как се отнасяте към публикуваните разкрития за свръхконцентрация на кредити към свързани лица в третата по размер банка?

8. Кога трябва да се проведат стрес тестовете на банки? Прегледът на активите на банките ще бъде ли по стандарт на ЕЦБ? Ще публикувате ли резултатите от тях по начина, по който го направи ЕЦБ?

9. Смятате ли, че трябва да се ограничи самостоятелността на подуправителя, отговорен за "Банков надзор", и как? Къде да бъде границата между колективна и лична отговорност?

10. Кой е вашият кандидат за подуправител, отговорен за "Банков надзор", и за подуправител, отговорен за управление "Емисионно". Проектозаконът за преструктуриране на банки предвижда създаване на нов орган, подчинен директно на УС. Кой е вашият кандидат за шеф на този орган?

11. Централните банки по света са натоварени със свръхочаквания да ускорят икономическия растеж. Въпреки че БНБ не провежда парична политика, тя понася пасивно последиците от решенията на ЕЦБ, включително отрицателните лихви и резките колебания в цените на държавните облигации на чужди страни, в които основно е инвестиран валутният резерв. Необходимо ли е БНБ да реагира и как?

12. Смятате ли, че трябва да се ограничи обхватът на т. нар. професионална тайна. Коя информация и решения на УС, които сега не се публикуват, ще разсекретите?

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай