Събота,

Янко Янков: Визия и експертиза в отбраната

От: СТАНДАРТ -
180
Янко Янков: Визия и експертиза в отбраната
A
A
A

Всички проблеми, спъващи развитието на инфраструктурата на отбраната, боеспособността на Българската армия и развитието на Въоръжените сили, имат своето решение, но са необходими визия и експертиза, любов и отдаденост към България. Това каза кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 24 МИР инж. Янко Янков.

Според него за осигуряване на въоръжените сили и българската армия с необходимата инфраструктура на отбраната е нужно решаването, в кратък времеви отрязък на няколко важни въпроси, което не бива повече да се отлага.

„Инвентаризация, цялостно актуване и преактуване с корекция на балансовите стойности на всички имоти в управление на Министерството на отбраната. Около 1/3 нямат актуален документ за собственост. Както и извършването на окончателен анализ, с прецизиране на необходимата или излишна за Българската армия инфраструктура“, предлага Янков и допълва, че е нужно освобождаване на МО от всички излишни за нуждите на отбраната имоти.

По думите му трябва да се вземе окончателно решение за дислокация, предислокация и закриване или откриване на войскови райони и обекти, чрез отчитане качеството на съществуващата материална база, географските особености, икономиката на страната, критичната инфраструктура и демографския фактор. Усъвършенстване и създаване на ново качество „способност“ на военната инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на НАТО.

„Планово поддържане и реновиране на съществуващата жилищна инфраструктура и изграждане на нова. На следващо място изготвяне на анализ и на концепция за използване и развитие на легловата база за отдих, санаториално лечение и възстановяване“, счита за нужно кандидатът за народен представител.

Инж. Янков предлага осъществяване на строг контрол върху използването на апортните вноски в търговските дружества към Министерството на отбраната. Както и осигуряване на необходимите финансови средства за поддържане на съществуващата инфраструктура на отбраната и изграждане на нова, неразделна част от развитието на Въоръжените сили на Република България.

Сред предложенията му е осъществяване на контрол по изпълнението на междудържавни споразумения и офсетни програми, свързани с Министерството на отбраната, в необходимия обем по компетентност.

„Трябва да се изготви концепция по планирането и контрола на строителството и строителните услуги, утвърдена от министъра на отбраната. Нужда е единна самостоятелна структура към Министерството на отбраната, със заложен принцип на единоначалието, която да подпомага министъра в ефективното управление, правилното стопанисване и развитие на недвижимата държавна собственост“, убеден е Янко Янков. 


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com