Работим за сближаване  на държавите в ЕС

Намаляването на различията е път към по-близка до хората Европа, казва посланикът на Румъния Йон Гъля

Работим за сближаване  на държавите в ЕС | StandartNews.com

* Намаляването на различията е път към по-близка до хората Европа, казва посланикът на Румъния Йон Гъля

* Приетите в София приоритети за Западните Балкани се прилагат и при румънското председателство

 

- Ваше превъзходителство,  приоритет на  първото председателство на Румъния на Съвета на Европа, което тече вече четвърти месец, е „европейският гражданин“ и животът на обикновените хора. Какво се цели с този приоритет?
- Румънското председателство на Съвета на ЕС е съсредоточено около четири стълба на действие: 
1. Европа на сближаването: осигуряване на сближаване и сближаване за устойчиви и равни възможности за развитие за всички граждани и държави-членки чрез увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на пропуските в развитието, социалния напредък, насърчаване на свързаността и цифровизацията, стимулиране на предприемачеството и консолидиране на индустриалната политика.
2. По-безопасна Европа: консолидиране на сигурна Европа чрез засилено сближаване между държавите-членки на ЕС за справяне с новите предизвикателства пред сигурността, които застрашават безопасността на гражданите и чрез подкрепа на инициативите за сътрудничество в тази област.
3. Европа като по-силен световен фактор: по-нататъшно укрепване на глобалната роля на ЕС чрез насърчаване на политиката на разширяване, европейските действия в нейното съседство, по-нататъшно прилагане на глобалната стратегия, осигуряване на необходимите ресурси за ЕС и прилагане на всички hлобални ангажименти на ЕС.
4. Европа на общите ценности, насочена към стимулиране на солидарността и сближаването на ЕС чрез насърчаване на политики за борба с дискриминацията, равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, както и чрез засилено участие на гражданите в европейските дебати.
По отношение на първия стълб, усилията на Румъния са насочени към укрепване на връзката между гражданите и Съюза, като ги ангажират в европейския процес на вземане на решения и чрез защита на нашата демократична система чрез съгласувани действия за запазване на демократичните и свободни европейски избори срещу външна намеса. Увеличаването на икономическото и социално сближаване чрез гарантиране на реално сближаване и намаляване на различията в развитието между държавите-членки, регионите и гражданите - чрез разширяване на успешните европейски политики като еврозоната, вътрешния пазар, политиката на сближаване и селското стопанство, които дават осезаеми резултати за гражданите - също от изключително значение. Това е единственият начин да се премине към по-обединена Европа и Европа по-близо до нейните граждани.
- Румъния председателства ЕС в сложен за Съюза период – предстоящ Брекзит, избори за европейски парламент, процес за определяне на нова Еврокомисия. Каква е ролята на страната Ви в тази проблематика на ЕС?
- Оттеглянето на Великобритания от ЕС е основен приоритет в дневния ред на румънското председателство. Всичко, което можем да направим на този етап, е да следим отблизо ситуацията. Ако има изход от тази безизходица, решението е в Лондон. Трябва да имаме предвид и опазването на стратегическите интереси на ЕС. Нашият прагматичен подход изисква по-нататъшна подготовка за всеки възможен резултат. Като председателство постигнахме значителен напредък в приемането на мерките за извънредни ситуации, предложени от ЕК. 
От процедурна гледна точка провеждането на европейските избори по време на нашия мандат  се превърна в интензивен календар за договаряне на законодателни досиета. В дневния ред на ЕС има важни досиета, които оказват влияние върху ежедневния живот на гражданите и върху бъдещето на Европа като цяло. Ето защо предприехме действия, за да ускорим и да финализираме възможно най-много законодателни документи преди началото на предизборната кампания. Освен това румънското председателство обръща специално внимание на 

осигуряването на безопасна среда за организиране на европейските избори

Работим усилено за улесняване на изпълнението на пакета на Комисията за гарантиране на свободни и честни избори и на плана за действие на Комисията за справяне с дезинформацията. През януари постигнахме споразумение с европарламента за подобряване на избирателното законодателство, за да се предотврати злоупотребата с европейски политически партии или лични данни в изборите за ЕП. Това ще позволи да бъдат наложени финансови санкции на европейските политически партии и фондации, които умишлено влияят или се опитват да влияят, върху резултатите от изборите за ЕП, като се възползват от нарушенията на правилата за защита на данните.
- Председателството Ви започва в деликатен момент на отношенията между Букурещ и Брюксел, откъдето се чуват критики по проблеми като борбата с корупцията и реформата на съдебната система.  Какво ще иска Румъния от ЕК за преодоляване на това напрежение?
- Нашата цел е да финализираме механизма за сътрудничество и проверка, за да поставим правилно Румъния сред всички други държави-членки, които са обект на хоризонтални инструменти за оценка и мониторинг в областите, обхванати от МСП. За да се постигне тази цел, румънските органи остават отворени за диалог както в отношенията си с Комисията, така и с останалите държави-членки. Румъния потвърждава ангажимента си да поддържа диалога и сътрудничеството с европейските институции за продължаване на усилията си в областта на правосъдието и борбата с корупцията. 

Румъния и България изпълниха техническите критерии за присъединяване към Шенген 

от 2011 г. За Румъния тази цел остава приоритет и ние я поддържаме начело в дневния ред.
- Евроинтерграцията на Западните Балкани бе приоритет на българското председателство на ЕС, в резултат на което Съюзът обърна по-голямо внимание на региона. Ще предприеме ли нещо Румъния на този въпрос?
- Румъния силно подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани. Румънското председателство обръща все по-голямо внимание на осигуряването на стабилност и просперитет в региона чрез насърчаване на ценностите, стандартите и реформите на ЕС, предназначени да преобразят обществата, така че те да станат истински европейски. По време на румънското председателство, програмата, приета на срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани в София на 17 май 2018 г., ще продължи да се прилага. Румънското председателство на Съвета на ЕС има за цел прагматично да се справи със структурните причини, които застрашават реформите и демократичната трансформация на региона. Ние организираме конференция за перспективите на младите хора в Западните Балкани, кото ще се проведе през май.
- А какво ново може да прибави румънското председателство на ЕС към Дунавската стратегия, която е важна за Румъния и България?
- На 1 ноември 2018 г. Румъния пое председателството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) за една година от България. Тъй като румънското председателство на EUSDR частично се припокрива с румънското председателство на Съвета на ЕС, девизите на двете председателства са синхронизирани (мотото на румънското председателство на EUSDR е „Дунавският регион: изграждане на сближаване за споделен просперитет“, а на Съвета на ЕС е „Сближаването – обща европеска ценност"). Основната цел на румънското председателство на EUSDR е да поднови стратегията. Нашата цел е да въведем отново Стратегията в националните политически програми на държавите-членки на EUSDR, тъй като това също би стимулирало по-активното участие на техническо ниво.
- Интересно е да разберем как и защо вълкът бе избран за лого на румънското председателство?
- Логото насочва вниманието към развиващ се, уверен в себе си, динамичен ЕС, който същевременно остава привързан към  основните си ценности. 

ЕС бе представен чрез образа на вълк - животно, което присъства в митологията 

на повечето европейски култури. Освен това логото илюстрира ЕС, който заявява своя ангажимент за опазване на биологичното разнообразие. Процедурата за подбор на това лого е създадена и с цел да стимулира участието на младите хора и изразяването на техните виждания за бъдещето на ЕС, като представя образа, който те имат за Румъния в европейски контекст. Концепцията, разработена от млад студент от Националния колеж на Букурещ “Ion Luca Caragiale”, беше подобрена чрез интегриране на европейските символи в графичния дизайн, за да се осигури единна визуална идентичност за промоционалната кампания, предприета от Румъния по време на председателството на Съвета на ЕС.
- Актуално при сегашните центробежни тенденции звучи и лозунгът на председателство: „Сближаването – обща европейска ценност“. Ще има ли инициативи в тази посока?
- Лозунгът на Румъния за нейното председателство на Съвета на ЕС е „Кохезия, обща европейска стойност“. Както бе споменато вече, повишаването на икономическото и социално сближаване чрез гарантиране на реална конвергенция и намаляване на различията в развитието между държавите-членки, регионите и гражданите е много важно. Същото се отнася и за разширяването на успешните европейски политики като еврозоната, вътрешния пазар, политиката на сближаване и селското стопанство, които дават осезаеми резултати за гражданите. Ето защо всички политики на ЕС следва да спазват стриктно принципа на сближаване между държавите-членки, а мотото „Сближаване, обща европейска стойност“ обяснявя тази визия. Що се отнася до инициативите в тази посока, дори преди началото на председателството (през октомври 2018 г.), Румъния организира конференция на високо равнище на тема „Приобщаваща политика на сближаване за един съюз, по-близо до нашите граждани, тъй като счита, че политиката на сближаване е от съществено значение за постигане на конвергенция в целия Съюз. Тези инициативи продължават по време на председателството.


 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай