Вторник,

Висше на кредит

От: Failed to load user -
19678
Висше на кредит
A
A
A

Осем от българските банки дават студентски кредити. Това става по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. В три от трезорите - Алианц, Банка ДСК и Райфайзен, заемите са с държавна финансова подкрепа. При тях условията са идентични и най-изгодни в сравнение с останалите. Не се дължат такси и комисиони при отпускането и управлението на кредита за целия му срок. Всички други банки, които предлагат този вид заеми, изискват обезпечение за кредита и доказване на доходи.

Лихвата е 7 процента годишно и е фиксирана за целия период на кредита, казаха от Банка ДСК. Парите се връщат едва след завършване на учебния курс, а докато следвате - не плащате нищо. През това време не се трупа и лихва върху взетите назаем пари. Банката дава и

гратисен период до една година

гарантиран от закона, който започва да тече от първата обявена дата на държавния изпит или дипломната работа. Ако започвате веднага добре платена работа, може и да не се възползвате от този бонус, поясниха от банката. Сумата на заема е предназначена за плащане на таксите за обучение и за издръжка. Таксите се плащат директно по сметка, посочена от учебното заведение. За техния размер няма ограничение, а целият кредит е равен на сбора от дължимите такси за оставащия срок на обучение. Максималният срок за изплащане на кредита е 10 години. Ако обаче по време на следването или доктурантурата на кредитополучателя се роди дете, тогава той може да поиска допълнителна сума за издръжка. Размерът й се договаря отделно, съобщиха от Банка ДСК. При раждане на второ дете, докато учите, заемът се опрощава. Абсолютно същите условия предлага и Райфайзенбанк, като студентите може да бъдат обслужени от мобилни банкери.

За улеснение на учащите Алианц банк предлага и потребителския кредит по програма за работен и културен обмен на студенти Work and travel, чиято промоция е до 28.02.2013 г. Кредитът е предназначен за покриване на разходи по програма за работен и културен обмен, като такса за съответната програма, виза за културен обмен - J1, и такси за издаването й, застраховка, покупка на двупосочен билет, разходи за издръжка и разни други такси, включително и за срещи с работодатели. За този заем могат да кандидатстват студенти, които са български граждани, приети в редовна форма на обучение в българско висше учебно заведение, с непрекъснати студентски права към датата на кандидатстване за кредит. Студентът трябва да е одобрен за участие в програма Work & Travel. Лихвата по този заем също е

специално предложение до края на февруари 2013 г. - 8,4% годишно

Максималният размер на кредита е до 10 хил. лв., а срокът за изплащане - до 72 месеца. Кредитополучателите ползват гратисен период до 1 година, през който не се заплаща главница и лихва. Натрупаната през гратисния период лихва е платима след неговото изтичане заедно с първата погасителна вноска. За да бъде обезпечен заемът, родител или друг човек трябва да стане съкредитополучател, а за кредити над 7000 лева се изисква и 1 поръчител. В допълнение, на всеки клиент с кредит Work&Travel се открива разплащателна сметка в щатски долари, по която може да получава възстановени данъци, отчислени от плащаното възнаграждение по програма WAT - tax refund. Алианц банк предлага и студентски пакет "Академика" за модерно и сигурно банкиране. По желание в пакета може да се включи и кредитна карта, която се издава при доказване на доход от студента. Тези банкови продукти и услуги се получават на изгодната цена 1 лев на месец.

Останалите банки, които предлагат студентски кредити, но без финансова гаранция от държавата, са УниКредит Булбанк, Общинска, СЖ Експресбанк, Първа инвестиционна банка, Пиреос и Централна кооперативна банка. Последните две осигуряват финансиране и по програмите за културно сътрудничество, стажове и студентски бригади в чужбина, докато останалите дават заеми само за плащане на такси на ВУЗ и някои за издръжка. Общинска банка пък финансира само студентите от Висшето училище по застраховане и финанси, а ПИБ финансира и младежи, които следват в чужбина и сумата на тези заеми достига до 200 хил. евро. Лихвите на всички тези банки обаче са доста високи и достигат до 16 процента.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията