Правителството отпуска 42 млн. лв. за учебници

Правителството отпуска 42 млн. лв. за учебници | StandartNews.com

София. 42 427 132 лева ще бъдат отпуснати от правителството за закупуване на на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г. Това бе решено на заседанието на Министерски съвет днес, предадоха от пресслужбата на ведомството.

Допълнителните средства се предоставят за закупуване на учебни помагала за децата от подготвителна група, на учебници и учебни помагала за учениците от I до IV клас, учебници за учениците от V до VII клас, както и за отпечатване на брайлов шрифт на учебници за учениците с нарушено зрение.

Днес правителството приеи  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.).

Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Стратегията предвижда изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация, финансово и информационно-техническо обезпечаване на образователната система, равнопоставеност и конкурентност на квалифициращите институции и организации. Предвиден е комплекс от мерки за актуализиране на механизмите за оценяване и самооценяване на учителя и неговия труд, както и специални мерки и политики за младите педагогически кадри – за мотивирането, привличането и задържането им в професията и за осигуряване на възможности за професионалното им развитие.

Освен това стратегията предвижда и създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, за продължаващата квалификация и за професионалното развитие на педагогическите кадри. В нея е залегнало също актуализиране на учебни планове и програми на висшите училища, по които се обучават студенти за придобиване на професионална квалификация „учител", съгласуване на продължаващата квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка с изискванията на бизнеса, разработване на система на модулен принцип за дистанционно обучение на педагогическите кадри.

Въвежда се единна система за контрол при подготовката, продължаващата квалификация на педагогическите кадри, както и система за контрол на качеството на труда, професионалното и кариерното развитие, водеща до диференцирано заплащане на педагогическите кадри и до включване на учителската професия в списъка на регулираните професии в Република България.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай