Безплатни учебници за бедни гимназисти

Безплатни учебници за бедни гимназисти | StandartNews.com

Държавата ще харчи милиони, за да не позволи ранно отпадане на децата от клас

Кариерно ориентиране ще задържи в час онези, които искат да напускат

Безплатни учебници за бедните гимназисти и ранно кариерно ориентиране за деца, които са застрашени да отпаднат от училище. Това е част от стратегията на държавата за намаляване на дела на учениците, преждевременно напускащи класната стая. Планът за изпълнение на въпросната стратегия в момента е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане.

Държавата е готова да инвестира милиони, за да намали броя на децата, които напускат училище прекалено рано, сочи планът за прилагане на Стратегията за предотвратяване на преждевременното отпадане на ученици. В момента този процент е около 12 и е по-нисък в сравнение със статистиката преди няколко години, когато повече деца напускаха образователната система без дипломи.

Истински притеснителен обаче е фактът, че пада възрастта, на която те отпадат. Все повече от тях напускат класната стая още в прогимназията и не успяват да вземат дори диплома за основно образование. Расте броят на учениците, които напускат поради бедност, както и на онези, които се отказват от учебните занятия, защото

заминават на гурбет заедно с родителите си

Държавата няма ясна статистика и колко от вторите се записват за обучение в страните, където родителите им изкарват хляба си. Факт е обаче, че повечето от тези деца се налага да повтарят клас, когато се завърнат, и затова отпадат.
Най-голям е този проблем в Северозападна и Югоизточна България, където този проект ще стартира пилотно. Там за първи път ще бъде изпробвана и т.нар. "система за ранно предупреждение", която се разработва - своеобразен тест, който ще подсказва на учителите, че при част от възпитаниците им има проблем и те могат да се окажат вън от класната стая. Тази система ще влезе не само в училищата, но и в детските градини.

Бюджетът на МОН предвижда 50 000 лева

за пилотно въвеждане на системата тази година и още 50 000 - за догодина. Сумата, която като цяло ще бъде похарчена за тази стратегия, обаче е много по-голяма. 11,5 млн. лева са предвидени за безплатните учебници за бедни гимназисти, които те ще получават чрез подразделенията на Министерството на труда и социалното подпомагане. До момента безплатни учебници се получават от всички деца до осми клас, но останалите трябва да си ги купуват сами. Държавата ще покрива и транспорта на онези ученици над 16-годишна възраст, които учат в други населени места, ако в техния град или село няма средно училище. Средствата за транспорт ще им се отпускат до завършването на гимназията. Ще се покриват и разходите за транспорт на абсолютно всички деца до навършване на 16 години.

Предвижда се и създаването на "училища за родители", където самите майки и бащи на застрашените ученици

да бъдат обучаване на отговорно родителство

и да бъдат мотивирани децата им да завършат училище. Самите деца, при които има риск от ранно напускане на училище, ще бъдат подпомагани да изберат по-отрано професия, с която след това да се издържат. Специално за тях, както и за учениците със специални образователни потребности, ще се дава възможност да усвоят занаят още в прогимназиалния период, а не чак когато постъпят в гимназията. За хора над 16 години, които вече са отпаднали от клас, пък се предвижда включването им в курсове за ограмотяване, както и в курсове, които преподават основното съдържание на учебните предмети, които се изучават в прогимназията.

10 милиона лева заделя държавата и за включване на децата от т. нар. уязвими групи в детската градина още от 3-годишна възраст. Едно неотдавнашно изследване показа, че има връзка между ранното посещение на забавачка за деца от малцинствата, и оставането им по-дълго в училище на по-късна възраст. Ако децата са усвоили българския език още в детската градина и са се социализирали там, след това те не срещат такива големи обучителни трудности при усвояването на материала в училище. Нещо подобно констатира и Световната банка, която неотдавна представи свое изследване на уменията на възрастните хора в професионално отношение. Тези роми, които са посещавали детска градина, след това се представяха по-добре и на тестовете, свързани с професионални познания и т. нар. меки умения.
Планът предвижда също

допълнителни часове по български език

за деца, на които той не е майчин, както и доучване по останалите предмети, където хлапетата срещат обучителни трудности. За допълнителната подготовка само по български за следващите три години държавата е предвидила 25 милиона лева, които ще бъдат отпуснати по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". От тези средства ще могат да се възползват и децата на бежанците. 2,2 млн. лева пък са заложени за преодоляване на обучителните трудности на учениците по други
предмети.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай