Ковид-19 удари книжния пазар

Спадът на продажбите е между 50% и 70% за периода март - май

Ковид-19 удари книжния пазар | StandartNews.com

Асоциация „Българска книга”, единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната, проведе анкета сред своите членове в края на месец май, за да установи и конкретизира щетите върху книгоиздателския бранш в условията на епидемията на Ковид-19. Анкетата показа основните проблеми в сектора.

Наблюдава се спад при продажбите на книги между 50% и 70% за периода март - май тази година в сравнение със същия период за 2019-а, показва проведената анкета. За същия период близо 30% от анкетираните не отчитат ръст в онлайн продажбите. А за тези издатели и книготърговци, които отчитат ръст в онлайн продажбите на книги, той далеч не е достатъчен да компенсира общия спад. Според над 40% от респондентите в анкетата ключова причина за спада в продажбите е затварянето на книжарниците и печатниците, които преустановиха дейност за над 30 дни. В допълнение, 60% от участниците в проучването посочват, че са имали просрочени плащания със съответните контрагенти.

Друг акцент сред резултатите от проучването е отлагането на планираните нови заглавия и допечатки сред над 60% от издателите. Те се равняват на между 20% и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. Това оказва влияние, както върху приходите, така и върху устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Друг отзвук от кризата с Ковид-19 в бранша е освобождаването на персонал - над 50% от анкетираните посочват, че се е наложило да освободят служители, назначени в техните фирми. Но освен това, спецификата на книгоиздаването предполага и работа с професионалисти от свободните професии - преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, художници, рецензенти. Спирането на книгоиздателските процеси се отразява пряко и на тяхната заетост.

Резултатите са в следствие от анкета, проведена от Асоциация „Българска книга” с 83 респондента, от които 80,5% издатели, 15,9% издатели и книготърговци и 3,7% книгоразпространители и бяха изпратени в писмо до Министъра на културата г-н Боил Банов, заедно с предложение за изготвяне на пакет от мерки за подпомагане на книжния бранш в страната.

Предложените мерки включват намаляването на ДДС на книгите да се превърне в постоянна мярка, а също така с намалена ставка да се облага и доставката на услуги по отпечатването на книги; въвеждането на механизми за институционално финансиране на библиотечните фондове, което би могло да бъде постигнато чрез приемането на Стандарта за библиотеките; разработването на механизъм за специална финансова подкрепа на книжарниците в малките населени места.

В изпратеното писмо Асоциация „Българска книга” подчертава, че подкрепя предложенията на Европейската федерация на книгоиздателите и на Федерацията на европейските и международните книготърговци, които бяха изпратени до европейските министри на културата и еврокомисар Мария Габриел, а именно - въвеждане на книжни ваучери, с които читателите да могат да закупуват книги в книжарниците, и програми за финансиране обогатяването на книжните фондове на обществените институции.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай