Вторник,

БГ агнешкото със син печат

От: Даниела Димитрова -
845
БГ агнешкото със син печат
A
A
A
  • Инспекторите от БАБХ са на първа линия, за да осигуряват качествена и безопасна храна, дежурни ще има и по празниците, казва д-р Мариана Шумова в специално интервю за ВЕСТНИК СТАНДАРТ
  • На сайта на БАБХ е публикуван списък с регистрирани производители и преработватели, които правят директни доставки до адрес
  • Гражданите могат да подават сигнали за нередности на горещ телефон  070012299
  • Няма вносни яйца на пазара в момента

Д-р Мариана Шумова е заместник-изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Един от ресорите й е дирекцията „Контрол на храните“ при Централното управление на БАБХ.

- Д-р Шумова, колко и какви проверки е направила БАБХ във връзка с предстоящите празници?
- Строги хигиенни правила регулират производството на храни в ЕС и тяхното прилагане подлежи на официален контрол. За периода от 30 март до 10 април инспекторите от областните дирекции на БАБХ са извършили общо 3926 броя проверки в обекти за търговия на дребно и за обществено хранене. Като в това число са проверките по официален контрол и тематичните проверки, които са разпоредени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков за Великден и Гергьовден. Официалният контрол, който и към момента се изпълнява на 100%, не е спирал. Можем да уверим потребителите, че инспекторите от контрола на храните, както и инспекторите на границата, са на първа линия и осигуряват качествена и безопасна храна за българските потребители. Тематичните ни проверки за празниците са върху производството и търговията на традиционно предлаганите храни в този период – агнешкото месо, яйцата, козунаците. В търговска мрежа се следи за здравна маркировка и етикетиране, произход на стоката, срок на трайност. При проверките  в обектите за производство и търговия с тези храни инспекторите гледат съответствието на сградовия фонд, оборудването, произхода и начина на съхранението на суровината, наличието на здравни маркировки. В същото време те трябва да наблюдават и разписаните правила и препоръки към бизнес операторите във връзка с наложените ограничителни мерки на Националния оперативен щаб. Експерти от Централно управление – дирекция „Контрол на храни“, взеха участие в изготвянето на указания, които бяха спуснати в писмо от министъра на здравеопазването, разпоредено и към областните дирекции на БАБХ.
- Какви нарушения са открити при проверките?
- За констатирани несъответствия от началото на месеца са издадени общо 433 броя предписания. Наложени са и актове – 31 на брой, за установени административни нарушения. Сред констатираните несъответствия са липса на регистрация на обекта по член 12 от Закона за храните, предлагане на храна с изтекъл срок на годност, както и без здравна идентификационна маркировка, допуснати пропуски във водените записи, в системите за управление за безопасност на храните. При проверките на официален контрол от началото на април са насочени за унищожаване 576 кг храни от животински и неживотински произход.
- Как ще се следят кланиците и фермите, от които потребителите могат да си купят на място агнешко месо?
- На територията на страната има 65 кланици, които са в 24 области. Най-голям е броят им в област Сливен – 7. Те има право да колят дребни преживни животни – агнета и ярета. Кланиците подлежат на постоянен ветеринарен контрол. С оглед на предстоящите празници и предполагащото се засилено клане на дребни преживни животни, контролът е завишен още. Проверява се съпроводителната документация на живите животни, съответствието на заявените агнета или ярета с действително пристигналите в кланицата. Важно е да отбележим здравната маркировка, която е с цел по-голяма информираност на българския потребител. През 2019 г. е въведено правилото, че печатът, който гарантира, че е извършен преглед на месото на закланите дребни преживни от български стопанства, е със син цвят. А агнета и ярета, заклани в български кланици, но с произход от други държави членки, да са с печат с червено мастило. Така че всеки потребител може да направи информиран избор при пазаруването и нека това бъдат нашите български агнета.
Във връзка с очакваното засилено търсене на агнешко месо клане може да се извършва и във ферми. Условията за това са фермата да бъде регистрирана като животновъден обект по реда на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допуска се клане само на дребни преживни животни, които са собственост на фермера, а месото е предназначено за лична консумация на купувача. Информация за фермите има във всяка Областна дирекция по безопасност на храните. Тя трябва да бъде информирана 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета. Персоналът е задължен да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания, както и да се ползват лични предпазни средства. Трябва да се внимава и да не се допусне вторично замърсяване на месото с остатъци от дейността. С цел да се гарантира безопасността на добитото месо, закланите животни се предават без излишна забава от фермера на крайния потребител.
- Как се проверяват вносните агнета при мерките на извънредното положение?
- Инспекторите на границата извършват засилени проверки, като всяка пратка се проверява за остатъци от ветеринарномедицински препарати и замърсители на околната среда.
- Открити ли са пестициди в зеленчуците?
- На граничните контролни пунктове - Капитан Андреево, Гюешево, Златарево и Калотина - се осъществява засилен контрол на пратки от трети страни, съдържащи домати, краставици, пипер, моркови, зеле и спанак с произход трети държави и предназначени за българския пазар, за съответствие със законодателните изисквания по отношение съдържанието на остатъчни вещества от пестициди. Поради открити несъответствия не са допуснати до пазара над 35 тона зеленчуци от трети страни с пестицидни остатъци. На българските зеленчуци и тези от ЕС също се правят проверки за остатъчни количества пестициди в търговската мрежа.
- Има ли вносни яйца на пазара в момента?
- Яйцата също са включени в заповедта за проверки и вземане на проби. Внос на яйца за човешка консумация от трети страни не е осъществен.
- Как се контролира онлайн търговията с хранителни продукти, която се засили по време на извънредното положение?
- В помощ на потребителя и във връзка с извънредното положение, БАБХ публикува списък с български производители и преработватели, като се даде възможност за директна доставка на пресни български продукти до адрес.
В списъка са събрани координатите на производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те произвеждат мляко и млечни продукти (кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло), яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.
Преработвателите, включени в списъка, обработват основни суровини от животински произход – кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.
Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както и посевен и  посадъчен материал. Важно е да отбележим за потребителите, че на сайта на БАБХ ще намерят само регистрирани производители и преработватели, които подлежат на официален контрол.
- Как хората могат да съобщават, ако имат съмнения за нарушения?
- За улеснение на гражданите имаме горещ телефон, на който могат да се подават сигнали за нередности –  070012299. Сигналите могат да бъдат подавани и през онлайн платформата на сайта на БАБХ, към която има възможност да се прикачват документи и снимки, ако гражданите разполагат с такива. По време на празниците в областните дирекции по безопасност на храните в отделите „Контрол на храни“ ще има дежурни служители. Списъците са поставени на видно място в областните дирекции. Ако установят нередност, хората могат да се обадят – инспекторите ще са на разположение в рамките на шестчасов работен ден.
- За какво да внимават хората, когато пазаруват?
- Бих посъветвала потребителите да пазаруват само от регистрирани търговски обекти. Те трябва да следят храните да са в срок на годност. Тази година празниците са и малко по-специални във връзка с извънредното положение. Правилата за дистанция, носенето на предпазни маски и ръкавици, миенето и дезинфекция на ръце са също изключително важни.


Всички новини от категория ДА! На българската храна.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com