Античен град Хераклея Синтика

Римският площад е останал непокътнат 800 години

Античен град Хераклея Синтика | StandartNews.com
  • Римският площад е останал непокътнат 800 години
  • До обекта има двулентов асфалтов път, трайната консервация започва от догодина

Едно от най-новите Чудеса на България - Античния град Хераклея Синтика години наред е търсен от археолозите. Близо 100 години учените спорят къде е точното му местоположение. Знае се само, че е между Рупелското и Кресненското дефиле, по поречието на Средна Струма. Още Омир споменава за античния полис в своята "Илиада". Дали намирането на древния град е случайно събитие или е направено в точния момент? При иманярска акция през 2002г. е конфискувана и предадена в Исторически музей Петрич масивна каменна стела с надпис на латински език, намерена в м.Червени скали при Рупите. Проучвателят на обекта тогава, проф.Георги Митрев (ПУ "Паисий Хилендарси"), успява да разчете надписа от епиграфския паметник, представляващ

едикт от император Галерий до хераклейците

с който възстановява гражданските им права. Именно от него се установява, че античния град е Хераклея. От направения анализ на историческите сведения, проф. Георги Митрев прави извода, че от засвидетелстваните три града с името Хераклея, които съществуват в областта на Средна Струма в провинция Македония, точно Хераклея Синтика, в племенната територия на синтите, е локализираната при Рупите. Проучванията в района на Рупите, общ.Петрич, започват още през 1958г., когато се разкриват първите археологически структури - две стъпала и част от зид до тях. Разкопките не продължават заради опасност от срутване и недостатъчен интерес към откритото. Тогава се смята, че това е част от Градище - античен град Петра. През 1965г.обектът получава статут на паметник на културата с национално значение. Българо-полска експедиция, водена от проф. д-р Мечислав Домарадски (Национален археологически институт с музей - Българска академия на науките), обхожда района през 1979-1980 година .От 1985г до 1988г.Юлия Божинова (РИМ - Благоевград) проучва некрополите на града, намиращи се западно от Кожух. От проучената информация се установява, че

градът е съществувал близо 800 г.

- от IVв. пр.Хр. до IVв. сл.Хр. Установен е изключително богат гробен инвентар и монети, говорещи за икономическото развитие на града тогава.Екипът на доц. Вагалински от 2007 година започва системни археологически проучвания. От 2011г. започна поетапно да се разкрива централната част на града.Разкрити до момента са части от два жилищни и занаятчийски квартала на града; участък от римска крепостна стена; централният площад; помощни помещения към централния площад, верига от 15 помещения от магазини и светилища; гражданска базилика; раннохристиянска базилика; ранно християнски погребения. Изключително запазени във височина са структурите по склона на хълма Кожух.Безспорно най-атрактивната част еримския площад на Хераклея СинтикаСмята се, че площадите са сърцето на всеки античен град. През 2014г. започва разкриването и на части от форума на Хералея Синтика. До края на 2021г. се очаква той да бъде окончателно проучен.Откриват се запазени градежи от IV век. Множество колони, капители, части от антични скулптури и други декоративни елементи са намерени така, както ги е оставило голямото земетресение в края на IVв., разрушило града. В строителство на форума са използвани дялани камъни и строителни елементи от предходни централни площади на Хераклея.

От тях има запазени останки, което показва, че централният площад на града е бил на едно и също място през цялата му 800 годишна история.Късноримският форум включва в себе си множество структури и части от сгради -верижно повтарящи се петнадесет търговски и религиозни помещения по северната му стена, едно, от които билосветилище на богинята Немезидастълбища, водещи към кварталите по хълма; гражданска базилика (съдебна палата) в северозападния ъгъл; голяма обществена сграда в североизточния ъгъл, преобразувана по-късно в раннохристиянска базилика; пешеходна зона (ареа), покрита с каменни плочи.До ареата се слиза по каменни стъпала. Ареата е обградена от покрити коридори (портици), чиито покриви са носени от колони в коринтски стил.Коринтският ордер включва и корнизи с водоскоци, оформени като лъвски глави. Масивни канали около и под площада извеждали отпадните води извън града към близките реки.Една от най-атрактивните антични сгради около форума е

Гражданската базилика

Всеки римски град имал на своя централен площад съдебна палата, наречена "гражданска базилика". Тази на Хераклея Синтика е построена през IV век. Базиликата е била с размери 16м x 22м., изградена от ломени камъни и редове римски тухли (opus mixtum). Нейната площ е 351 кв. метра. Северната стена е запазена до почти 6 м, благодарение на вкопаването й в стръмния скат на терена. По северната стена има и запазени фрагменти от цветна мазилка. Основният вход е от изток. Магистратите седели насреща на повдигнат подиум с форма на вписана апсида. Под югозападния ъгъл на базиликата е изграден масивен колектор за отпадни води, които по подземни канали били извеждани извън града.Другата запазена интересна обществена сграда е разположена в североизточния край на форума. Около 400-та година тя е преустроена в

раннохристиянска базилика

Тя е най-старият, сигурно датиран, християнски храм в Югозападна България. Адаптирането е направено в период на големи трусове в Римската империя - и природни, и политически. Малко преди да настъпят те - през първата половина на IV век  -  Хераклея Синтика преживява разцвет и обновява градския си площад.По това време Римската империя се управлява от Теодосий I Велики. По негово време тя се разделя на две части- източна (със столица Константинопол; бъдеща Византия) и западна (със столица Рим), които никога повече не се обединяват.Теодосий I налага ортодоксалното християнство като единствена официална религия в Империята. Хераклейци бързо изпълняват императорската заповед.  Долепват апсида до източната стена на споменатата обществена сграда, изграждат вътрешни надлъжни зидове и така получават трикорабна християнска базилика.Градът е сериозно разрушен при силно земетресение в края на IV век. Хераклейците успяват да го възстановят и да преизградят отново основните структури в града.В едно от помещенията на форума, археолозите намират  нарочно натрошени оброчни плочки с релефнo изображение на Немезида - богинята на възмездието.

Предполагат, че ранни християни начупили образа на езическата богиня. А тя им пратила природната стихия, за да овъзмезди стореното и да възстанови баланса.Второ тежко земетресение през V век нанесло още по-големи щети на града и прогонило още негови жители. Така, живота в града, съществуващ непрекъснато над 800 години, бил постепенно преустановен.До момента не са изпълнявани дейности по трайна консервация и реставрация на обекта. Всичко, което е намерено, е защитено само с теренна аварийна консервация и е оставено във вида, в който е открито. Автентичността на разкритите структури е това, което допринася за голямата атрактивност и висока културно - историческа стойност на обекта.

Няма надграждане, надстрояване и промяна на първоначалния вид

като намерени находки се предават на Историческия музей в Петрич. Община Петрич си поставя сериозни и мащабни цели, свързани със социализацията на обекта. След успешната работа на археолозите, общинската администрация е насочила усилията си в превръщане на обекта в цялостен интегриран туристически продукт, който да спомогне за социално - икономическото развитие на района. През 2021г. до обекта се изгради транспортен достъп по двулентов асфалтов път. Предстои свързване с павиран път на Античен град Хераклея Синтика с Храма на Ванга и минералните извори. Предвижда се още обособяване на зона за социализация на паметника, с модерен туристически информационен център, паркинг за автобуси и автомобили, образователни атракциони за деца. Трайната консервация и реставрация на голяма част от структурите на античния град ще започне през 2022г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай