Кметът на Борово: Зад успеха стои много труд

Проектите ги изпълняваме успешно. Културата, спорта и образованието на младите хора са приоритети,казва Валентин Панайотов

Кметът на Борово: Зад успеха стои много труд | StandartNews.com
  • Проектите ги изпълняваме успешно. Културата, спорта и образованието на младите хора са приоритети,казва Валентин Панайотов

Кметът на община Борово Валентин Панайотов е един от местните управници, който не обича нито да говори много, нито да се оплаква. Кредото в живото му е работа и само работа. След броени дни той ще чества 60-годишен юбилей, като зад гърба си има години наред успехи в партийното и местното управление, отначало като общински съветник, после като шеф на местния парламент, а от 2015-та година и като кмет на община, която тази година отпразнува 35 години от обявяването на населеното място за град. От 2007-ма година той е и общински ръководител на ГЕРБ.

- Г-н Панайотов, изтече заключителна година от първия ви мандат. Каква е равносметката ви до момента?  
- Началото е трудно във всяко начинание, особено когато трябва да задействаш коренна   промяна, продиктувана от обществените нагласи. Да накараш хората така да мислят за своята работа, че нищо не е даденост, а зад всеки успех трябва много труд и креативно мислене, правилни иновативни подходи, да анализираш досегашното положение и да даваш ежедневно нови решения докато стигнеш желаната цел - ефективно управление на всички нива и във всички структури.
В края на мандата равносметката я дават хората, когато виждат промяната на общината само за краткия период от нашето управление. Борово  е добре стопанисвана и поддържана община.  
-Успяхте ли да свършите заложените основни задачи и да постигнете целите си?
-Успяхме да изградим финансова стабилност и с наши сили и средства започнахме постепенно обновяване на населените места, паркове, градини, гробищни паркове. Ремонтирахме и модернизирахме общински сгради на кметства читалища, пенсионерски клубове, училища, детски градини и спортни бази.

Подобрихме уличната мрежа, осветлението и повишихме качеството на услугите

- сметоизвозване и домашен социален патронаж, Обновихме кухните и оптимизирахме разходите в общинските предприятия. Модернизирахме автомобилния и технически автопарк  за по-качествено обществено обслужване. Не на последно място променихме облика на общинската сграда, центъра на общината и читалището в центъра на града.
Работихме неуморно по различни програми и схеми за финансиране. Успяхме да привлечем десетки милиони евросредства в общината за рехабилитация на инфраструктурата. Не спираме да влагаме допълнително сили и средства за образованието на нашите деца.
Разбира се, всичко това се постига с труд, дисциплина и постоянство.
- Какво променихте в община Борово за тези над 3 години?
- Постарах се да превърна общината в добре работеща административна единица, в полза на обществените интереси и отзоваваща се на всяка нужда и сигнал на гражданите.  
-Тежко наследство ли заварихте и трудно ли е да се управлява община като Борово?
-Не искам да се връщам назад.

Искам да гледам напред и да вярвам в по-доброто бъдеще на Борово.

- Как върви усвояването на европейски средства в общината и какви трудности срещате като малка община за спечелване на нови проекти?
-Трудно, но успешно се преборваме за всеки възможен шанс за европроект и досега работим много успешно. Резултатите идват бавно, но са видими. Подобрихме 12 км общински пътища на стойност близо 6 милиона. Обновяваме 12 км водопровод в гр.Борово на стойност около 4 милиона лева.

Предстои рехабилитация на улична мрежа по два проекта

единият на стойност 1,5 милиона, а другият - 4 милиона лева. Но се гордеем не само с инфраструктурните проекти. Имаме два успешни проекта в сферата на уязвимите групи и образованието на стойност 800 хил.лева.
- По какви проекти работите в момента?
Единият е проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в Община Борово“, по договор между Община Борово и Държавен фонд Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2, а именно "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". Той е

в рамките на Програмата за развитие на селските райони

2014-2020г. Стойостта на проекта е 5,8 милиона лева и включва рехабилитация на уличната мрежа във всички населени места.
Другият ни проект е „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“. Той отново е по ПРСР за периода 2014-2020г. Стойността му е 3, 4 милиона лева.
- Един от акцентите в работата ви е политика за растеж и заетост. Има те ли спечеле проект в тази облат?
- Да, това е проект “Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”. Подписаният договор е

по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

за периода 2014-2020г. Спечелихме проект в процедура чрез подбор на предложения по „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на стойност 174 734 лв.
- Един от безспорните приоритети на кабинета Борисов 3, е подобряване вкарване на все повече ученици в класните стаи. Имате ли успехи в това отношение в Борово?
- Да, ние изпълняваме поект „Заедно за община Борово “ по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование". Основната  цел на проекта е създаване на комплексен и

устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности

в сътрудничество с всички заинтересовани страни на местно ниво, а стойността е 724 574 лева.
- Много от кметовете в държавата се оплакват, че пътищата в общините им са в лошо състояние и се нуждаят от спешен ремонт. Така ли е и в община Борово?
- За наша радост общинските ни пътища са добре поддържани  и благодарение на европроектите няма такива за спешни ремонти.
- За какво най-често ви търсят хората? Какви проблеми поставят и кои са най-големите им болки?
- На малките общини и населени места не са им нужни кметове идеалисти, които да създават нов строй.

Хората ги интересуват обикновени неща

да имат улично осветление, да имат поддържани гробищни паркове, редовно сметоизвозване, добра улична мрежа, красиви паркове, лесен  достъп до услуги и институции, добро здравеопазване и решаване на проблема с кучетата.
- Един от постоянно повтарящите се проблеми в селата е този с битовата престъпност. Как вие го решавате?
- Работим в тясно сътрудничество със служителите на МВР и мога да кажа, че при нас няма проблем в това отношение.
- За едни държавата е майка, за други мащеха. Помага ли ви тя във вашата ежедневна работа?
- Ние ежедневно сме в отношения с министерствата по различни  програми и възникнали казуси. Да не забравяме обаче, че

държавата сме ние - местната власт и гражданите.

- Кандидатирате се за нов мандат, какво искате да направите още за общината?
- На първо място, ще продължим започнатото. Ще работим в интерес на гражданите, както и досега. Започва нов програмен период, трябва бърз анализ за включването на проектни предложения по различните схеми и оси в него.  И работа, работа и работа всеки ден.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай