Петък,

Специалист разкри има ли равенство на половете във финтех индустрията

От: Стандарт -
627
Специалист разкри има ли равенство на половете във финтех индустрията
A
A
A

Елена Димова, вицепрезидент по човешките ресурси Bulgaria and Operations & Technology в компанията Paysafe разглежда темата за многообразието и равенството във финтех сектора, традиционно доминиран от мъжете. Какви са факторите и тенденциите, които биха повлияли позитивната промяна и навлизането на повече жени в индустрията?

Пандемията и произтичащите от нея промени в модела на работа от разстояние като първи фактор, оказват значително влияние върху многообразието и равенството във финтех индустрията. За жените, които традиционно се ангажират не само с работните, но и с домашните задължения, често се твърди, че са по-облагодетелствани от тези промени. По-гъвкавата работна среда им помага да балансират по-добре личния и професионалния си живот. И въпреки че тези дистанционни и хибридни модели на работа не са въведени специално в подкрепа на жените в индустрията, те създават условия, които им позволяват да продължат кариерното си развитие и да станат по-видими, което на свой ред привлича нови дами в сектора.

Друг фактор е настоящата криза и покачването на цената на живот, както и увеличената глобална миграция в резултат на конфликта в Украйна. Тези макроикономически въздействия създават условия жените да станат по-активни потребители на финтех услуги. Неминуемо това ще насърчи финтех компаниите да изучат внимателно своята дамска аудитория, когато подобряват съществуващите продукти и услуги, и ще доведе до привличането на повече жени при разработките им.

Не е без значение и факторът, че има определени роли, които в исторически план са по-атрактивни за дамите. Те изискват приложението на повече меки умения. Примери за такива позиции има в маркетинга, обслужването на клиенти, регулациите, оценката на риска и др. С повишения фокус на финтех индустрията върху регулациите и сигурността, тези екипи имат повече възможности да се разрастват. От тази гледна точка, многообразието и равенството във финтех сектора изглежда все по-постижимо.

Има обаче други области в сектора, които изискват внимание, за да се гарантира равенство. На първо място, дамите все още имат недостатъчно представителство сред по-техническите специалности, базирани на STEM (наука, технологии, инженерство и математика). Тези доминирани от мъжете области разколебават жените да преследват кариерно развитие в технологиите. Нужно е действие да бъде прекратена тази тенденция. Това се усеща силно от натиска за привличане на повече жени в технологичната индустрия. В Paysafe също виждаме съществена нужда от наемане и задържане на жени в тези направления, както и предоставяне на равни шансове за достигане на управленски роли в технологичния бизнес. За постигането на това, работим в тясно сътрудничество с нашите екипи за обучение и развитие в компанията.

За да се преодолее липсата на равенство в индустрията, финтех секторът трябва да създаде механизми за насърчаване на по-активното включване на жени в ИТ. Една възможност е STEM да стане по-достъпен за млади момичета в началото на тяхното образование, което може да се случи само в сътрудничество с образователния сектор. Жените трябва да се почувстват окуражени да развиват кариера в ИТ. Друг начин е в рамките на финтех индустрията да се посочват добрите примери на успешни жени в кариерата. Колкото повече правим това, толкова по-голям успех бихме имали в дългосрочен план.

В по-краткосрочен план преразглеждането на практиките и политиките за наемане на хора и адаптирането им към женска аудитория, ще бъде от ключово значение. Финтех компаниите могат да започнат с оценка на начина, по който комуникират възможностите за работа и дали полагат съзнателни усилия да се харесат на жените точно толкова, колкото и на мъжете. Обучения за несъзнателни пристрастия и прозрачност спрямо всякакви благоприятни за семейството практики или политики на работното място, също биха помогнали на интервюиращите в процеса. В Paysafe приемаме тези области сериозно през целия жизнен цикъл на служителите в компанията. Това ни помага не само да достигнем до по-разнообразни кандидати, но и да ги ангажираме през целия процес, да ги включим като служители и да осигурим приобщаващо работно място, където те могат да развиват кариерата си.

Като индустрия трябва да насочим вниманието си към повече жени в техническите области и да създадем ролеви модели. Това ще ни помогне да подобрим равенството и многообразието в дългосрочен план. Финтех компаниите играят роля в по-доброто комуникиране на това какви умения са ценни за кариера във финтех. Ако действаме днес, ще видим повече жени да се чувстват уверени, че могат да имат устойчива и успешна кариера в нашата индустрия утре.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com