Понеделник,

НСИ обяви 9,9% ръст на БВП, но спрямо локдауна през 2020

От: Стандарт -
569
НСИ обяви 9,9% ръст на БВП, но спрямо локдауна през 2020
A
A
A

През второто тримесечие на тази година сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт показват ръст от 9.9% спрямо същото тримесечие на 2020 г. и повишение от 0.6% спрямо първото тримесечие на 2021 година. Това показват данните на Националния статистически институт. На пръв поглед ръстът от близо 10% изглежда рекорден, но той е спрямо най-тежкия период на 2020 г. - от април до юни, когато страната бе за първи път затворена заради пандемията.

По предварителни данни произведеният БВП през второто тримесечие на 2021 г. е 31 167 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2 779 долара на човек от населението. Преизчислен в евро БВП е съответно 15 935 млн., като на човек от населението се падат 2 308 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на годината е 26 951 млн. лв. по текущи цени.

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.6% и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.8% до 27.2%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 69.2% при 68.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2021 г. се изразходват 78.9% от произведения БВП. Инвестициите пък формират 18.7% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни през второто тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

Крайното потребление нараства с 2%, а бруто капиталообразуването - с 0.5%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 0.5%, а вносът на стоки и услуги - с 0.9%.

БВП нараства с 9.9% през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 8.4%.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 21.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 4.5%, Финансови и застрахователни дейности - 2.9%, Селско, горско и рибно стопанство - 0.9%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 0.8%, Операции с недвижими имоти - 0.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.3%.

Относно компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 12.2% и крайното потребление с увеличение от 6.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.4%, а вносът на стоки и услуги - с 28.4% в сравнение с второто тримесечие на 2020 г.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com