Българската банка за развитие е с оперативна печалба от 19,5 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г.

Нетна печалба в размер на 19,5млн. лв.отчита Българската банка за развитие за първото тримесечие на годината.

Българската банка за развитие е с оперативна печалба от 19,5 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г. | StandartNews.com
  • Нетна печалба в размер на 19,5млн. лв.отчита Българската банка за развитие за първото тримесечие на годината.

В резултат на новото стабилно управление банкатаповишава ефективността си ибележи ръст в своята директна кредитна дейност, като само за първите три месеца на 2022 г. е отпуснала81 нови кредитаи лизингови сделки на обща стойност 17,7 млн. левана малки и средни предприятия. Заемите са по новите кредитни продукти в подкрепа на редица сектори, сред които хотелиерството и ресторантьорството, инвестициите в зелена енергия, както и новите програми за оборотно финансиране без обезпечения.

Продължава усилено и индиректната подкрепа на ББР през търговските банки в страната. За първото тримесечие по програма „Възстановяване“ са отпуснати кредити за над80 млн. лв. към близо 300 микро-, малки и средни предприятия.

Финансовите резултати показват ръст на оперативния доход на банката, който е 27,8 млн. лв.в сравнение с 3,1 млн. лв. за същия период на 2021 г. Същевременно намаляват административните разходи,които са с 26% (с около 2,2 млн. лв.) по-малко от първото тримесечие на предходната година.

ББР продължава да поддържа високо ниво на ликвидност. Към 31 март отношението на ликвидно покритие (LCR) е 442,9%, което е значително над регулаторно изискуемата норма от 100%.

Така и през първото тримесечие на 2022 г. ББР остава отлично капитализирана, като продължава да е банката с най-високо ниво на адекватност на базовия собствен капитал от първи ред – 36,82%, отново над регулаторните изисквания.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай