Неделя,

Важно за пенсиите. Ето как ще се вдигат

От: Стандарт -
22188
Важно за пенсиите. Ето как ще се вдигат
A
A
A

* Ако се запази действието на "швейцарското правило": Средната пенсия става 1000 лв. през 2026 г.

* Вдигат прага на доходите за получаване на детски надбавки

Ако се спазва увеличението по т.нар. "швейцарско правило", средната пенсия у нас ще стане 100 лева до 3 г. В момента тя е около 700 лв. Сметките са заложени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., разработена от Министерство на финансите.

Според тях увеличението на пенсиите ще бъде с 9,6% през 2024 г., със 7,6% през 2025 г. и с 5,4% през 2026 г.“Швейцарското правило”, което се прилага у нас, гласи, че пенсиите се вдигат всяка година процент, който се изчислява като 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за предишната година.

За 2023 г. е записано, че от 1 юли всички пенсии трябва да се вдигнат с 12%.  Така средната сума, която получава един пенсионер, ще достигне 788,10 лв. В проекта за бюджет 2023, подготвен от служебното министерство на финансите, е записано от 1 юли минималната пенсия да бъде увеличена от 467 лв. на 523,04 лв. Но вече се чуват гласове на икономисти и финансисти, които съветват скока на пенсиите да не е от 1 юли, а от 1 октомври, за да се намали огромния дефицит в хазната.

Дали това ще бъде прието - зависи от народните представители в 49-тия парламент.

За настоящата година очакваните разходи за изплащане на пенсиите са с 3,657 млрд. лв. повече спрямо миналата. Затова по-големи увеличения на пенсиите от действащото в момента “швейцарско правило” през следващите години е нереалистично да очакваме, прогнозират експерти. 

Според прогнозата на Министерството на финансите, от 1 юли 2024 г. средата сума, която получава един пенсионер, ще нарасне на 863,70 лв., от средата на 2025 г. ще достигне близо 930 лв., а от 1 юли 2026 г. ще нарасне на 980 лв.

В прогнозата на финансовото министерство е предвидено и ежегодно увеличение на прага на доходите, под който родителите имат право на помощи за деца до завършването им на средно образование, но не след навършване на 20-годишна възраст. В момента пълния размер на детските надбавки получават родители, ако доходите на член от семейството са под 510 лв. на месец. От началото на 2024 г. е предвидено този праг на доходите да нарасне на 710 лв., от януари 2025 г. да стане 760 лв., а от началото на 2026 г. да бъде 810 лв. Право на 80% от детските сега имат родители с доходи на член от семейството между 510,01 лв. и 610 лв. включително. Предвижда се от началото на 2024 г. тези прагове да са от 710,01 лв. до 810 лв., от януари 2025 г. да нараснат от 760,01 лв. до 860 лв., а от началото на 2026 г. да бъдат от 810,01 лв. до 910 лв. включително, пише "Труд".

В момента право на еднократна помощ при бременност и ежемесечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година имат майките с доходи на член от семейството под 610 лв. От началото на 2024 г. този праг ще бъде увеличен на 810 лв., от януари 2025 г. ще стане 860 лв., а от началото на 2026 г. ще бъде 860 лв., предвижда още прогнозата на Министерство на финансите.Повече хора ще имат право да получат социална пенсия за старост, ако парламентът приеме проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г.

Той предвижда и социалната пенсия за старост да нарасне на 276,64 лв. В момента право да получават такава имат хора, навършили 70 години, които нямат друга пенсия и средният годишен доход на човек от семейството им е под гарантирания минимален доход за последните 12 месеца. Гарантираният минимален доход е само 75 лв. Това означава годишният доход на човек трябва да е под 900 лв. С промени в Кодекса за социално осигуряване бе решено социалните помощи да зависят не от гарантирания минимален доход, а от линията на бедност, която за 2022 г. беше 413 лв., а за настоящата е 504 лв.

С проектобюджета на ДОО се предлага право на социална пенсия за старост да имат хора над 70 г., на които годишният доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност за последните 12 месеца. Предвижда се промяната да влезе в сила от 1 юни. Така право на социална пенсия ще получат хората с доходи на човек от семейството под 1623 лв. за последните 12 месеца. След това всеки месец този праг ще расте, защото периодът от 12 месеца назад ще обхваща повече месеци от настоящата година, когато линията на бедност е по-висока.В момента социалната пенсия за старост е в размер на 247 лв. Ако се увеличи с 12% от 1 юли, тя ще стане 276,64 лв. Пенсионерите с трайно намалена работоспособност над 90%, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост. В проектобюджета се предлага право на тази добавка да имат пенсионерите с трайно намалена работоспособност, на които е определена чужда помощ, без значение какъв е процентът на уврежданията.

Какво предвижда проектобюджетът на ДОО от 1 юли:

* Обезщетенията за отглеждане на дете и за безработица остават без промяна.

* Минималната пенсия нараства от 467 лв. на 523,04 лв.

* Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани се увеличава от 710 лв. на 780 лв. Същото важи и за земеделските стопани и тютюнопроизводители

* Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени - 3400 лв.

* Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на ДОО на нивото от 2022 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между вноските от осигурителите и осигурените.

* Запазват се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 18 лв., и максималният дневен размер - 85,71 лв.

* Запазват се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст - 710 лв.

* Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) - два месеца, както и размерът на обезщетението - 710 лв.

* Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, а за бременност и раждане и безработица - 24 месеца.

* Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.

* Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на сегашното ниво от 3400 лв.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com