Разместването на градовете! Бургас води в услугите, Враца - в промишлеността

София остава безспорен лидер в икономиката

Разместването на градовете! Бургас води в услугите, Враца - в промишлеността | StandartNews.com

Голямо разместване в градовете отчита в годишния си анализ за регионите Институтът за пазарна икономика.

С най-силен превес на услугите е икономиката на столицата, където те дават 87% от добавената стойност, а същевременно земеделският сектор практически отсъства. С висок дял на услугите, отчасти благодарение на бързото възстановяване на туризма след ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19, са областите Бургас (78% дял) и Варна (72% дял на услугите).

Промишлеността, и най-вече производството на електроенергия, е структуроопределяща за Стара Загора (53% добавена стойност в индустрията) и Враца (52%). Тя има висок относителен дял и за София-област, главно заради бързо развиващите се индустриални зони и силните местни икономики в Средногорието, пише в доклада на ИПИ.

Селското стопанство е значим отрасъл за икономически по-слабо развитите области, като в Силистра то съставлява 27% от добавената стойност, в Добрич – 21%, в Разград - 20 на сто.

Различаващият се съществено стопански профил на регионите в страната предопределя и различията помежду им в инвестиционната активност. От ИПИ отчитат, че с натрупване преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) растат към 2021 г. спрямо предишната година в почти всички области, но остават съсредоточени най-вече във водещите регионални икономики.

Претеглени спрямо населението, най-много ПЧИ има в столицата (11,2 хил. евро на глава от населението), следвана от София-област (7,3 хил. евро) и Бургас (5,6 хил. евро). В редица области – Велико Търново, Кюстендил, Ямбол, Силистра, Монтана – нивото на чуждестранните инвестиции остава под 500 евро на човек от населението.

На фона на съсредоточаването на стопанската активност и инвестиции в страната и голямата разлика на столицата София с останалите центрове, авторите на доклада правят заключение, че всяка промяна в главния град на страната като самостоятелен икономически център има силно въздействие върху статистиката на национално равнище. Такъв е случаят и с капиталовите разходи. Въпреки че на национално ниво се наблюдава значителен спад в разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, това се дължи преди всичко на свиване на инвестиционната активност в столицата през 2021 година, се посочва в доклада.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай