Мариета Райкова – Пашова оглави Спецнаказателния съд

Опонентът й – районният съдия Мария Карагьозова не получи нито един глас

Мариета Райкова – Пашова оглави Спецнаказателния съд | StandartNews.com

Съдия Мариета Райкова - Пашова е новият административен ръководител на Специализирания наказателен съд, реши съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след близо четири часово изслушване на двамата кандидати в конкурса. Другият участник в процедурата - районният съдия Мария Карагьозова, не получи нито един глас в своя подкрепа.

Мариета Райкова, която към момента е заместник на административния ръководител на Специализирания наказателен съд, бе подкрепена от 11 кадровици. Единствено председателят на ВКС Лозан Панов гласува против двете кандидатури. Отсъстваха Олга Кирелска и Даниела Марчева.

Мариета Райкова – Пашова е съдия от близо 20 години. Правораздвала е в Софийски районен съд и в Софийски градски съд, а от 2014 година досега работи в Специализирания наказателен съд, съобщи "Правен свят" и предаде дискусията във ВСС. "Разбрала съм, че правораздаването, за да бъде добро, трябва да се опира на мотивацията на един съдия, възможностите, които ВСС му предоставя, както и управленската му визия", започна изложението си съдия Райкова-Пашова. Тя посочи, че личната й мотивация да се кандидатира за поста е специфичният характер на работата и делата, които се гледат в Специализирания наказателен съд. "Трябва да се преодолее скептицизмът в обществото, че този съд не трябва да съществува. Безспорно е, че това е съд, създаден в рамките на закона", заяви кандидатът.

Тя припомни, че ВСС вече нееднократно е запознаван с проблемите на Специализирания наказателен съд във връзка с липсата на кадрово обезпечение и дефицитът на зали и пространство. Съдия Райкова – Пашова заяви още, че е привърженик на съдийското самоуправление и допълни, че в съда, за чийто ръководител кандидатства, редовно се провеждат Общи събрания. "Може би няма друг съд, в който толкова често да се провеждат Общи събрания. Както формални, така и неформални. Надявам се тази добра практика да продължи", заяви тя.

Една от идеите на съдия Райкова-Пашова е въвеждането на модела на т.нар. "процесуален календар", в който да се вписва в кой ден какво процесуално действие ще се извършва. Тя подчерта също така, че натовареността в специализираните структури прогресивно се увеличава, особено след промените в Наказателно-процесуалния кодекс от 2018 година. "Въпреки това колегите ми за 7 години са създали един уникален синхрон в работата си, макар че някои от тези колеги дори не са били съдии", заяви кандидатът.

Председателят на ВКС Лозан Панов попита съдия Райкова-Пашова дали гледа на възлагането на проверки по определени дела като натиск, препращайки към казуса, при който той възложи ревизия на работата на съдии от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по мерките за неотклонение на подсъдимите за подкуп бивша кметица на "Младост" Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, още преди магистратите да са се произнесли по тях. Това доведе до реакция от страна на съдиите в АСНС, които разчетоха назначаването на тази проверка като опит за вмешателство във вътрешното им убеждение и тенденциозност. Именно по тази причина председателят на ВКС бе пратен от кадровия орган на Инспектората към ВСС, който да прецени дали наистина той се е намесил в независимостта на апелативните съдии.

Съдия Райкова-Пашова предпочете да не дава категорично становище и не отговори конкретно на въпроса. Тя бе попитана и относно диалога с медиите и горещия въпрос, свързан с това дали журналисти и публични личности могат да коментират съдебни актове. Според нея е много трудно да се определи къде е границата на нормалния тон, но подчерта, че личното й впечатление е, че често медиите интерпретират работата на съдиите "доста неправилно".

Цветинка Пашкунова от своя страна я попита какво според нея е оптималното решение за кадровото обезпечаване на съда, както и как гледа на настоящия метод за оценка на натовареността на съдиите. Кандидатът отговори, че подкрепя модела за изчисляване на натовареността, който действа в момента и че, според нея, няма по-добър критерий от времето. Тя допълни и, че за да протича нормално работата в съда, с оглед настоящото натоварване, са нужни още 10 нови съдии.

Вероника Имова се обърна към съдия Райкова-Пашова и отбеляза, че напоследък се наблюдава един сериозен натиск от страна не само на медии, но и на различни организации върху Специализирания наказателен съд. "Наблюдаваме един сериозен натиск върху съда и от организации с неясно финансиране, не само от медии. Как бихте противодействали на това като административен ръководител, за да намалите напрежението?", попита Имова. "Не винаги обществото разбира справедливостта като справедливост, понякога му се иска да е по-скоро отмъщение. При недобросъвестна критика трябва да има остра и навременна реакция", заяви съдия Райкова-Пашова и допълни, че би било добра идея съдилищата да публикуват кратки резюмета на актовете, които са с по-голям обществен интерес, така че те да бъдат разбираеми за всички.

Вторият кандидат за поста – съдия Мария Крагьозова – изложи концепцията си далеч по-стегнато. "Считам, че мога да ръководя Специализирания наказателен съд, защото той по статут е приравнен с окръжен съд, но структурата му е като на всеки районен съд. Мотивацията ми да се кандидатирам за този пост се основава на дългогодишния ми опит и практика", заяви съдия Карагьозова.

В последната година, според кандидата, ВСС е взел изключително адекватни мерки за кадровата обезпеченост на Специализирания наказателен съд. "Относно сградната обезпеченост – най-важното и най-спешното за решаване е осигуряването на повече съдебни зали. Има нужда от архивни помещения, стаи за деловодството и съдебните секретари", смята съдия Карагьозова и допълни, че според нея други съществени проблеми в съда към момента няма.

Ефективното и безпристрастно правораздаване е първата и основна цел на втория кандидат в процедурата, стана ясно от представянето й. Според нея е нужно да се спазва стриктно случайното разпределение на делата, което би могло да се постигне със задължителни правила за прилагането на тази практика. "Тези правила са единственият гарант за безпристрастност", заяви съдия Карагьозова. Вторият кандидат за председател на Специализирания наказателен съд се оказа и силен привърженик на електронното правосъдие.  "То е гарант за прозрачност и осигуряване на комуникация с другите институции, а и с гражданското общество", смята тя.

След представянето й, председателят на ВКС я попита какво я е накарало да участва в тази процедура при положение, че съдът, за чийто ръководител кандидатства, е на по-високо от районното ниво. "Участието ми в тази процедура е законно. Законът ми дава такава възможност и аз се възползвам от нея", заяви съдия Карагьозова. "Ако Ви гласуваме доверие какви механизми ще прилагате, за да преодолеете натовареността и смятате ли, че ще имате подкрепата на колегите си от Специализирания съд, тъй като видно от протокола от Общото събрание не сте била подкрепена от нито един съдия?", попита Цветинка Пашкунова. А съдия Карагьозора отговори, че във всеки един съд натовареността се облекчава чрез решаването и изписването на забавените и натрупаните дела. "Това е универсален принцип. Съдията, който разглежда по-бавно дела винаги е по-натоварен от всички други съдии", смята тя. И допълни: "Общите събрания са израз на съдийското самоуправление, но формите на самоуправление, които ни се предоставят са просто предимство. Аз не знам нито един друг орган на държавната власт, който да има право да се самоуправлява и да избира своя ръководител. Напротив, във всеки орган на държавната власт това се смята за зависимост", отвърна съдия Карагьозова.

Атанаска Дишева от своя страна я попита дали би се явила на конкурс за редови магистрат в Специализирания наказателен съд, ако не й бъде гласувано доверие за председател и дали има интерес към спецификата на делата, които се разглеждат там. "Да, бих кандидатствала в конкурс за свободна длъжност за съдия в Специализирания наказателен съд. Считам, че имам афинитет към тази материя и виждам себе си в един момент като работеща в някой от органите на специализираното правосъдие", заяви съдия Карагьозова.

Тя бе попитана и относно това как би отстоявала независимостта на съдиите в Специализирания съд, тъй като поради спецификата на работата им те са обект на интензивен интерес и чести нападки. "Нужда от отстояване на съдебната независимост има, когато обществото не е доволно от работата ни", заяви кандидатът и поясни, че като мярка в тази посока е изписването на пълните имена на съдиите в актовете им, публикуването на самите им решения, както и откритите съдебни заседания. "В по-голямата част от случаите недоволството на обществото е необосновано. Но когато е нужно може съдията да поясни устно, в резюме решението, което е постановил. Полезно е да се намерят форми съдията да представи своя съдебен акт, но и за това естествено да има регламентация", смята също така съдия Карагьозова.

В рамките на последвалия кратък дебат в колегията, Лозан Панов акцентира на това, че съдия Карагьозова е районен съдия, но кандидатства за председател на съд от по-високо ниво. "Не е налице изключение по смисъла на закона", заяви Панов и категорично заяви, че няма да я подкрепи за председател на Специализирания наказателен съд. Той допълни, че освен това няма да подкрепи и кандидатурата на съдия Райкова-Пашова за поста, тъй като не одобрява визията й за кадровото и материално обезпечаване на институцията, тъй като се различавала от концепцията за решаване на проблема, заложена от ВСС.

От своя страна Драгомир Кояджиков заяви, че категорично ще подкрепи съдия Мариета Райкова-Пашова. "Познавам я лично. Тя познава добре работата на този орган на съдебната власт, подкрепена е от колектива и следва да й се даде шанс. Този съд е достатъчно важен и няма как да остане с временно ръководство. Другият кандидат – съдия Карагьозова ми се стори неподходяща", заяви Кояджиков. Цветинка Пашкунова се присъедини към това мнение и заяви, че е останала много доволна от концепцията на съдия Райкова-Пашова и от целите, които си е поставила.

Красимир Шекерджиев също заяви, че ще подкрепи съдия Райкова-Пашова, но не се съгласи с тезата на Панов, че различията в мнението й по някои въпроси с решенията на кадровия орган са негатив. "Не може несъгласието с ВСС да е причина да не бъде избрана", заяви той.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай