Хванаха над тон и половина сладолед с бактерии

Извършени са 463 проверки за безопасността на сладоледа

Хванаха над тон и половина сладолед с бактерии | StandartNews.com

463 проверки за спазването на нормативните изисквания, обезпечаващи безопасността на сладоледа, са извършени на територията на цялата страна след сезиране на Българската агенция за безопасност на храните от Върховна административна прокуратура (ВАП), съобщават от държавното обвинение.

Преписката е образувана от ВАП по информация в медиите, в която се цитират разкрити случаи на съдържание на колиформи и ешерихия коли в продавания в страната сладолед.

Със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ са организирани 463 извънпланови тематични проверки в обектите, в които се предлага сладолед до крайния потребител, както и в предприятията за производство на сладолед.

При извършените 422 извънпланови тематични проверки в обекти за предлагане на сладолед до крайния потребител са констатирани несъответствия, за които са връчени 29 предписания и 2 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Предписанията са за установени несъответствия относно липса на информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011г.; липса на достатъчно прибори за разсипване на сладоледа; липса на индивидуално опаковани лъжички, при продажбата на сладолед до крайния потребител. АУАН са за липса на записи по СУБХ и липса на регистрация на обект по Закона за храните.

На един обект е издадена Заповед за спиране на цялата дейност от ОДБХ Търговище, поради лошо техническо и хигиенно състояние на оборудване и липса на записи по Технологичната документация.

Извършени са и 41 извънпланови тематични проверки в обекти за производство на сладолед на територията на различни ОДБХ с цел установяване спазването на  изискванията на технологичната документация за производство на сладолед, проследимост на входящ контрол на суровини и материали и влаганите добавки, и да отговарят на Регламент (ЕО) № 1333/2008 от 16 декември 2008 година относно добавките в храните.

По време на проверките са взети 67 бр. проби от готов продукт от предприятия за производство на сладолед. Пробите са изпитвани за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по показатели за безопасност (Salmonella) и за хигиена на технологичния процес (Enterobacteriacea). До момента са получени резултати от лабораторни изпитвания на 27 бр. проби, в 10 от които е установено несъответствие по показател Enterobacteriacea, свързано с критериите за хигиена, съгласно Регламент (ЕО) 2073/2005. За установеното несъответствие са връчени 8 предписания за подобряване на хигиената в помещенията и оборудването и са възбранени 1671,77 кг. сладолед от несъответстващите партиди.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай