ВУТП с уникални високоплатени инженерни специалности

Училището води в областта на компютърните науки с двуцифрен ръст на приеманите студенти през всяка от изминалите четири години

ВУТП с уникални високоплатени инженерни специалности | StandartNews.com
  • Училището води в областта на компютърните науки с двуцифрен ръст на приеманите студенти през всяка от изминалите четири години

Прием в нови бакалавърски и магистърски програми, отключващи достъп до високоплатени професии на бъдещето предлага Висшето училище по телекомуникации пощи през следващата учебна година.

Абитуриентите имат избор между едни от най-перспективните направления в инженерното образование, даващи шанс за международна реализация и шестцифрени доходи. Такива са “Киберсигурност”, “Софтуерно проектиране в медицината”, “Телемедицина”, “Дигитално предприемачество и високи технологии” - все специалности, за които вече съществува недостиг на високоплатени специалисти в глобален план, а според Бюрото по заетостта на САЩ, въпреки шестцифрените възнаграждения за тях няма да достигат милиони подготвени кадри поне в идните десет години.

Отговоряйки на най-широко ветрило от потребности, Висшето училище по телекомуникации и пощи обучава и в трите образователни степени - професионален бакалавър, бакалавър и магистър. Така познанито е достъпно и за тези, които искат професия, и за тези, които желаят да станат инженери.

Магистратурите на Висшето училище по телекомуникации и пощи надграждат бакалавърската степен и при дипломирането си магистрите са вече пълноценни специалисти и инженери в областта на компютърната и комуникационна техника.

Именно в това направление Висшето училище по телекомуникации и пощи е лидер в страната от години. Заема първо място по интерес на чуждестранните студенти и в същото време се радва на двуцифрен ръст при общия брой записани студенти вече четири години.

Голямата образователна иновация на българския образователен пазар тази година са хибридните бакалавърски инженерни програми “Софтуерно проектиране в медицината”, “Телемедицина” и “Комуникационни системи за организиране на въздушното движение”. Те се организират в партньорство с Медицински университет - Плевен, Медицински университет - Пловдив и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” в Долна Митрополия.

Партньорството между университетите обогатява учебните планове и отразява формираната с години потребност от нов тип специалисти. Програмите по “Телемедицина” и “Софтуерно програмиране в медицината” осигуряват фундаментални знания в областта на медицината и професионална подготовка в областта на програмните езици, базите от данни, операцианните системи, изкуствения интелект, виртуалната реалност, облачните технологии, компютърните мрежи, интернет на нещата.

Така се подготвят високо квалифицирани инженери в областта на управлението и поддръжката на интелигентни и роботизирани приложения за нуждите на медицината и здравеопазването. Завършилите студенти по телемедицина ще притежават необходимите знания, умения и компетенции за успешна професионална реализирция в областта на програмирането, проектирането на бази от данни и специализиран медицински софтуер, проектирането и експлоатацията на интелигентни системи, използването на роботизирани системи, експертни и консултантски услуги. Инженерите по телемедицина обезпечават роботизираните операции от растояние, диагностиката и лечението на редица заболявания, телепрегледите от растояние.

Завършилите “Софтуерно проектиране в медицината” ще могат да конфигурират и администрират операционни системи, мобилни приложения и облачно-базирани системи, да проектират уеб-базирани, мобилни и защитени приложения, да управляват софтуерни проекти и екипи в медицинските заведения, здравната каса, болниците и спешната помощ. «Апарати, спасяващи живот се конфигурират фино и надежно само от добре подготвени инженери в областта на комуникационната и компютърната техника и притежаващи базови познания в областта на медицината. Защото няма как да поверим програмирането на един апарат обдишващ поциенти със сънна апнея например, ако инженера не познава човешкия организъм и функционирането на мозъка, белия дроб, сърцето...» - казва ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи - проф. Миглена Темелкова.

Голямо е търсенето на бакалавърските и магистърските специалности в областта на киберсигурността. Бакалавърските специалности акцентират върху придобиването на знания и умения за създаване на системи за защита от зловреден софтуер, защита на бази от данни и масиви от данни, а магистърските се фокусират върху разследване на кибер атаките и киперпрестъпления и намирането на дигиталния път до киберпрестъпника. Студентите учат и практикуват на специален симулатор, влизайки в ролята и на хакер, и на администратор, който трябва да защити корпоративната мрежа от атаки. Обучението акцентира и върху проследяването на пътя на атаката.

“Дигитално предприемачество и високи технологии” и “Дигитална публична администрация” са специалности интегриращи инженерство и мениджмънт. Високотехнологичните производства в условията на Индустрия 4.0 се нуждаят от  мениджъри, имащи добра инженерна подготовка, тъй като днес производството, публичната сфера, обучението са вече дигитални. Затова във всички специалности като преподаватели са привлечени реални експерти от кооративния сектор, което помага студентите да са подготвени за предизвикателствата на трудовия пазар още преди да завършат. Неслучайно над 90% от студентите на Висшето училище по телекомуникации и пощи намират работа по специалността си още след първи курс.

 

С грижа за реализацията на студентите

Висшето училище по телекомуникации и пощи е университетът, който работи най-тясно с частния сектор и постоянно се стреми да иновира учебните си планове, като съобразява фундаменталната инженерна теория с практическите потребности на трудовия пазар. Благодарение на установените партньорства с компании като Siemens, A1, Fibrant, DXC Technology, Computer 2000, Национална компания Индустриални зони, Национална компания Железопътна инфраструктура и редица признати специалисти и бизнес лидери от корпоративния сектор участват в лекционните курсове и практическите занятия, което им помага да стимулират най-талантливите студенти от самото начало и да им предлагат форми на менторство, стажове и стиендии. Затова и близо 90% от студентите на Висшето училище по телекомуникации и пощи намират реализация по специалността си още докато учат, най-често - във втори и трети курс.

“Стремежът ни е да подготвим талантите за предизвикателствата на Индустрия 4.0 и да създадем правилна нагласа за предстоящата пета индустриална революция. Тов означава да са готови да учат и да се резвиват през целия си живот, да прегръщат промяната, но да имат инструментариума и способността да я направляват в правилната посока”, обяснява ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова.

 

Програма за спортисти помага на атлети да учат и тренират

Специална програма, насочена към професионални спортисти и зрелостници с амбиции към спортна кариера развива Висшето училище по телекомуникаци и пощи. Тя позволява на младите атлети да запишат и следват елитни инженерни специалности без да се налага да жертват спортната си кариера. Това става през адаптиране на учебния процес и съобразяването му с тренировъчните и състезателни графици на атлетите.

От 2022 година Висшето училище по телекомуникации и пощи има свой спортен клуб, чрез който мери ръст с другите академични отбори в студентски и национални парвънества по волейбол. Дори и да практикуват спорт, който не е достатъчно популарен, студентите с перпектива получават подкрепа от училището за да се подготвят индивидуално, или в други форми. Студентите - изявени спортисти получават стипендии, чрез които имат възможност да посрещат част от своите спортни и учебни потребности.

Така миналата година първокурсникът по “Киберсигурност на комуникационните технологии” Даниел Джахани победи в състезанието по хвърляне на диск и стигна финала в тласкане на гюле на Националната универсиада “София 2022”.

Паралелно със следването си, той е отдаден на любимия спорт и се готви усърдно с амбиция да участва на олимпийските игри през 2024 г. в Париж. “Олимпиадата е моята цел и когато не уча, работя усърдно за класиране, с което да представя себе си и България”, коментира той, изказвайки благодарности за подкрепата в подготовката на преподавателя по спорт Юлия Минчева.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай