Все по-важно е управлението на водите, а ние готвим специалисти

Демотивиращо на студентите действа недобрият имидж на водния сектор

Все по-важно е управлението на водите, а ние готвим специалисти | StandartNews.com
  • Демотивиращо на студентите действа недобрият имидж на водния сектор, казва доц. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ в специално интревю за вестник СТАНДАРТ

 

- Доц. Филков, има ли в последните години достатъчно млади хора, желаещи да учат във Вашия факултет?
- През 72-годишния живот на Хидротехническия факултет в него са обучавани инженери по три специалности - "Водоснабдяване и канализация", "Хидромелиоративно строителство" и "Хидротехническо строителство". В периода 1996 - 2004 г. и след 2018 г. последните две специалности са обединени в една - "Хидростроителство", която е защитена от 2019 г. След 1990 г. средно на година в трите специалности са приемани общо около 160 студенти. След 2012 г. обаче има рязък спад - до средно 55 на година. В последните 3 години има лека възходяща тенденция, но бройката на приетите едва надхвърля 60. Казано накратко, желаещите са недостатъчно, предвид търсенето. Причините за спада в приема са комплексни - глобални, вътрешни за страната, вътрешни за университета. Въпреки това аз съм оптимист, че специалностите ни ще набират популярност. В условията на климатични промени е все по-належащо правилното управление на водите, а за това са нужни качествени специалисти.
- Предлагате ли нови специалности тази година, включително в магистърска степен?
- Нямаме нови специалности, но тази година започнахме да популяризираме по-активно откритата преди 4 години бакалавърска специалност "Инженерна екология". Тя има огромен потенциал, защото свързва инженерните познания за инфраструктурата - не само водна, но и друга, с опазването на околната среда. В процес на договаряне сме с Университет "Федерико тт" в Неапол за обучение с двойна диплома за магистърската програма по "Инженерна екология".
- Какво мотивира Вашите студенти и какво - не?
- По мои наблюдения, основното е желанието да получат висока квалификация в благородна професия, от която винаги ще има нужда. Например, студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" искат да изучават специалните дисциплини от хора, които са завършили тази специалност, които практикуват активно и са признати авторитети в областта. Някои студенти искат да имат уникална специалност и да бъдат винаги търсени, а други - да допринесат за опазването чистотата на водите. Немалка част желаят да продължат пътя на родителите си. Демотивиращо, както на студентите, така и на кандидат-студентите, действа недобрият имидж на водния сектор, който неусетно се изгражда в различни медии и социални мрежи. Той е свързан с проблемите с "водните цикли" на някои градове, с язовирите, с наводненията, с екологични проблеми. Всъщност всички тези проблеми не са по причина на хидроинженерите, а точно обратното - защото не се слуша достатъчно мнението им.
- Как се реализират Вашите възпитаници?
- Мога да отговоря с една дума - отлично. От приблизително 5000 студенти в България, учещи в професионалното направление "Архитектура, строителство и геодезия", тези с "водни специалности" са около 5%. За сравнение - в специалност "Архитектура" и сродни на нея са към 35%, а към 33% са в "Строителство на сгради и съоръжения". Такава огромна диспропорция създава естествен вакуум и разкрива широко поле за реализация на нашите студенти - като проектанти, в реалното строителство, в експлоатационни дружества, като оператори на язовири, в държавната администрация и не на последно място - като преподаватели или научни работници. Някои колеги продължават обучението си или намират реализация в чужбина. Един пример - по повод 70-годишнината на Хидротехническия факултет дойде поздравително писмо от наша колежка, работеща в Израел. Посланието й беше знаково - какво безценно богатство притежава страната ни, с изобилието от води и колко важно е да се научим да ги ценим и ползваме разумно.
- Има ли сфери, в които може да помогнете с експертиза, но не Ви търсят?
- В Хидротехническия факултет на УАСГ са единствените високо квалифицирани специалисти по водоснабдяване и канализация и по хидротехническо строителство. Неслучайно са търсени и работят активно с МРРБ и с МОСВ. В Хидротехническия факултет имаме добри контакти с предприятие "Язовири и каскади" към НЕК, сътрудничим си и с други правителствени и неправителствени организации. Не е такъв случаят с Министерство на земеделието, храните и горите, което отговаря за огромна и важна инфраструктура - хидромелиоративната. За тези 21 години, през които работя в УАСГ, бяхме потърсени за консултации само веднъж, а можем да бъдем полезни по много въпроси. Например, нормите за проектиране на хидромелиоративни системи са от 1991 г. и в една значителна част са неадекватни на новите условия, вкл. и самото наименование "норми". Има и други примери, но ще спра дотук. Традиция е преподаватели от факултета да участваме в разработването и обсъждането на нормативни документи, да помагаме в решаването на практически проблеми, защото имаме зад гърба си над 70-годишен опит - нашия и на нашите учители.В сферата на водното строителство има проблеми за решаване, предстои много работа и на страната ни са нужни хидроинженери. В Хидротехническия факултет можем да ги осигурим, стига младите хора да изберат този път и да постъпят за обучение при нас.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай