Почна онлайн кандидатстването за в 1 клас

Документи се подават до 21 май

Почна онлайн кандидатстването за в 1 клас | StandartNews.com

Онлайн кандидатстването за 1 клас вече тече. От днес се открива кампанията по кандидатстването за прием на деца в първи клас и от Столичната община уведомяват родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да плащат такси за тях. Това са удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните от една до три години; удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните от една до три години; удостоверение за настоящ адрес; удостоверение за семейно положение; удостоверение за раждане на детето.

Родителите могат да изтеглят и попълнят заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по електронен път.

По този начин се електронизира целият процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подават заявленията за първокласниците.

Заявленията за прием в първи клас ще се приемат от 21 април до 21 май, като могат да бъдат подавани и на място в училището. На сайта на всяко училище в София ще бъдат публикувани заявленията, редът и начинът за приемането им онлайн - с електронната система на училището, или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или на друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

На 1 юни в 17.00 часа ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първото класиране в училищата в София. Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера от заявленията на бъдещите първокласници.

Цялата информация за кампанията за кандидатстване в първи клас, бланка на заявление, списък на училищата и контакти с тях, са публикувани в рубриката "Образование" на Електронния портал на Столичната община - https://www.sofia.bg/education-messages, и на интернет страниците на районните администрации.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай