Две нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ за прием в УНСС

Поради големия интерес УНСС организира две нови дати за предварителни изпити

Две нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ за прием в УНСС | StandartNews.com

Поради големия интерес УНСС организира две нови дати за предварителни изпити във формат ДЗИ (матура) на 17 и 25 юни 2023 г. На тези изпити, освен да тестват знанията си, завършващите гимназисти ще имат шанса да бъдат приети в най-големия и авторитетен икономически университет у нас и в Югоизточна Европа. Информация за документите и таксите за кандидатстване за предварителните изпити може да намерите на priem.unwe.bg. Крайният срок за регистрация е 24 часа преди съответната дата на изпита.

От 2023 година начините за прием в УНСС се увеличиха с още един – чрез предварителна матура по български език и литература. Резултатите от нея ще се зачитат за кандидатстване и прием в най-желаното икономическо висше училище.

НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В УНСС ОТ АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 ГОДИНА

За да отговори на изискванията на бизнеса, УНСС съвместно с Тракийския университет – Стара Загора разкрива нови съвместни учебни програми.

Професионално направление – ПЕДАГОГИКА

„Педагогика на обучението по икономика и информатика“

Тази специалност има за цел на подготви учители с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, които да се реализират в системата на общообразователните и професионалните училища на територията на Република България. Учебният план е разработен съгласно нормативните изисквания за тази специалност. Предвидено е практическо обучение и стажантска практика според заложения в нормативните изисквания хорариум.

Професионално направление – АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

„Бизнес управление с отраслова специализация“

Програмата ще подготвя специалисти, които притежават задълбочени теоретични и практически знания в областта на бизнес управлението и мениджмънта по отрасли, свързани с новите научни постижения. Завършилите специалността ще придобият задълбочени знания и практически умения по макро- и микроикономика, планиране и прогнозиране на бизнеса, общ и фирмен мениджмънт, предприемачество и бизнесстратегии, счетоводство на стопанските операции, маркетинг и др.

Професионално направление – ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТРНИ НАУКИ

„Киберсигурност и електронно управление“

Тази специалност има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри за нуждите на всички сектори в областта на информационната сигурност и електронното управление. Обучението e насочено към придобиване на знания в областта на киберсигурността, изкуствения интелект, обработката и сигурността на данните и др.

„Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“

Бакалавърската програма е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти по информатика за нуждите на всички сектори в областта на компютърната индустрия и обработката и анализа на данни. По време на обучението студентите ще придобият знания в областта на анализа на данни, програмирането, принципите на организацията и сигурността на базите данни, изкуствения интелект и др.

Отборът на УНСС спечелил първо място в отборното класиране и първо място в класирането по висши училища в група В на Националната студентска олимпиада по математика

 

 

 

 

 

 

 

Ректорът:

Проф. д-р Димитър Димитров: По време на следването си в УНСС студентите имат привилегията да посещават осем водещи европейски университета

С визията за университет на бъдещето УНСС успешно се интегрира в Европейското образователно пространство. Участието на университета в елитната университетската мрежа ENGAGE.EU дава привилегията на студентите на УНСС,  по време на следването си, да могат да посещават осем водещи европейски университета в областта на икономиката и социалните науки. Това са University of Mannheim (Манхайм, Германия), LUISS University (Рим, Италия), NHH Norwegian School of Economics (Берген, Норвегия), Tilburg University (Тилбург, Нидерландия), Université Toulouse 1 Capitole (Тулуза, Франция), WU Vieann University of Economics and Business (Виена, Австрия), Universitat Ramon Llull (Барселона, Испания) и Hanken School of Economics (Хелзинки, Финландия)“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай