Петък,

Подменят стари печки на твърдо гориво в Ст.Загора

От: Стандарт -
232
Подменят стари печки на твърдо гориво в Ст.Загора
A
A
A

В община Стара Загора приключи оценката на подадените заявления за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата, включени в Пилотната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

198 кандидати от общината са заявили желание за участие в Пилотната фаза на проекта, като всички те отговарят на всички критерии за допустимост за участие в схемата за подмяна на отоплителните уреди.

Тъй като заявените при кандидатстването отоплителни уреди се различават от одобрената квота на допустимите за прилагане устройства, е изготвен списък на одобрените кандидати, който е съобразен с ограниченията в бюджета и квотите за намаляване на емисиите от фини прахови частици.

Класирането на кандидатите в случаите, когато подадените заявления за получаване на отоплителен уред от дадена квота са повече на брой от възможностите за удовлетворяване на желанията, е извършено по критериите за състезателен подбор, обявени в Поканата за участие в Пилотната фаза на проекта.

Подадените заявления за кандидатите, които не са одобрени за участие в Пилотната фаза, ще се считат за подадени за основната фаза след препотвърждаване на някои обстоятелства.

Последващите действия, които одобрените кандидати следва да извършат са:

1. В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред – двуконтурен газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба;

2. В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 15.05.2020 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Документите трябва да се предадат в деловодството на Община Стара Загора на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Списъкът на одобрените кандидати и резервните такива по квоти отоплителни уреди можете да намерите на сайта на общината.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com