Неделя,

Кметът на Пещера: Отговаряме на потребностите на хората

От: Светлана Владимирова -
3114
Кметът на Пещера: Отговаряме на потребностите на хората
A
A
A
  • Изпълняваме успешно ангажиментите, залегнали в Програмата за управление на общината, казва градоначалникът Йордан Младенов  в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

В полите на Родопите, под пещера Снежанка и красивите скали "Стенето", в живописната котловина, прорязана от Стара река е разположен град Пещера. На това късче земя ведно са се слели история, религия, култура, география и екология.

До Стария римски път от Филипополис /Пловдив/ за Никополис ад Нестум /Гоце Делчев/ се намира величествената крепост "Перистера", определена като късноантична. Тук е и римския мост над р.Стара река, по чиято настилка са минавали  римски легиони, мирни кервани със стоки и нашественици.

Епохата на Възраждането е оставила на града имената на славни строители на църкви, манастири, чешми, къщи, училища, читалища и кули.

40  са архитектурните обекти, обявени за паметници с местно значение на територията на община Пещера. Сред тях е  храма "Св. Димитър", "Сахата", Стамрата поща, къщата с часовника, сградата на метоха, читалищната сграда, сградата на Районния съд.    

Днес богатото историческо наследство, обновената пътна инфраструктура и устойчивата бизнес среда превръщат Пещера в основна туристическа дестинация на Родопите и модерна европейска община. Заслугата за това е на всички жители - българи, власи, турци, роми, които обединени от общата цел, вървят напред, следвайки общоевропейските принципи на етническа толерантност.

Пещера се развива във всички сфери на обществено-икономическия живот - нови улици, обновени училища и детски градини, модерни спортни площадки и терени. Всичко това прави Пещера предпочитан град за живеене и бизнес.

На територията и се намират на община Пещера се намират "Биовет" АД, ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД - представители на химическата и хранително-вкусовата промишленост. Стопанския облик на Пещера се допълва  от "Даф транс" ЕООД "ИНГИЛИЗ ГРУП" ЕООД, "БАРИ КБК ГРУП" ООД, "Свик" ООД,  "Гидо" ООД, "Гудекс" АД, "ЛАЗУР И КО" ЕООД, ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов", и др. За бъдещето на града разговаряме с кмета Йордан Младенов.

 

- Г-н Младенов, Успешно изпълнявате поетите ангажименти, залегнали в Програмата за управление на община Пещера за мандата! Кои са най-сериозните предизвикателства днес?

- За изминалите 3 години от Мандат 2019-2023 смея да твърдя, че изпълнението на проекти в различни сфери на обществения живот, които обществеността очакваше и бяхме поели като ангажимент отговарят в пълна степен на потребностите и очакванията на жителите на общината в динамичните условия на времето, в което живеем.

Можем да се гордеем с обновени училища и детски градини, подобрена инфраструктура. Обособени са нови зони за отдих, детски площадки и съоръжения, продължаваме да работим целенасочено за създаване на отлични условия за грижа и възпитание на децата, осмисляне на свободно време и социалния живот на възрастните хора.

Предизвикателствата днес са неразривно свързани със ситуациата в страната и чужбина. Приоритет са условията за алтернативно отопление на детските градини, училища и културни институции, грижата за най-уязвимите в обществото ни. Работим с Общински съвет - Пещера за постигане на законосъобразни и целесъобразни решения, съобразени с времето, в което живеем.

Погледът ми е насочен към продължаване на грижите и поетите ангажименти към бизнеса и жителите на общината.

- Какво още да очакват жителите на общината в оставащата година от Вашия мандат?

- На първо място, успешно приключване на проектите, които изпълняваме към момента - реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения, полагане на пътни настилки на обновените улици, възстановяване на тротоарните площи и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, благоустрояване на един от символите на града - Часовниковата кула, утвърждаване на крепост "Перистера" като културно средище, укрепване на свлачища по пътя за с.Свети Константин, изграждане на модерно футболно игрище, реконструкция на общинския път Пещера-Свети Константин, реконструкция и изграждане на довеждащия водопровод от Новомахаленски каптаж, ремонт на покрив, фасади и класни стаи в ОУ "Петко Рачов Славейков", благоустрояване на дворното пространство на детска градина "Иглика",  увеличаване на потребителите на социалния проект за предоставяне на топъл обяд и патронажни грижи за възрастните и хората с увреждания.

Общинска администрация работи за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на следните проекти: реконструкция на част от републикански път Пещера-Брацигово, която предвижда изграждането на велоалея, ел.осветление и захранване на прилежащите терени с инфраструктура, проектно проучване и реконструкция на ВиК и пътна част на улици, изграждане на спортна зала с игрища и плувен басейн, обновяване на централна градска част и фонтан, общински пазар, възстановяване на националния детски пленер, изготвяне на проект за изграждане и функциониране на младежки център.

- Какво прави Пещера специално място за жителите и гостите на града?

- Пещера и населените ни места в общината са уютни и удобни места за живеене. Те са предпочитани, защото с работата ни в синхрон с Общински съвет, РУ-Полиция, прокуратура, съд, неправителствени организациии и държавни институции създаваме спокоен и нормален живот, ниска престъпност, качествена  грижа за деца и възрастни, липса на социално напрежение и несигурност, възможност за пълно ползване на социални придобивки и места за социални контакти, подредена инфраструктура, сигурност за работните места и доходи, възможност за реализация на младите хора.


Всички новини от категория Моят град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com