Сряда,

Банката като университет е напълно възможна мисия

От: Администратор -
A
A
A

През последните десетилетия в България бизнес започнаха десетки хиляди фирми. Някои просъществуваха известно време и изчезнаха, други преживяха хиперинфлация и кризи и продължават да се развиват успешно.
Каква е тайната на техния успех? Ще потърсим и причините за творческото дълголетие на обществено известни личности - преподаватели, спортисти, учени, артисти. Поднасяме ги в интервюта под рубриката "Пътят към успеха". Днес ви представяме интервю с проф. д-р Андрей Захариев - ръководител на катедра „Финанси и кредит" в Стопанска академия „Д. А. Ценов" в Свищов, председател на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов", „Доктор хонорис кауза" на Донецкия национален университет и главен редактор на сп. „Народностопански архив".

- Проф. Захариев, при последните ми посещения в Свищов ме впечатли променящият се облик на този академичен град. Местните хора ми обясниха, че броят на редовните студенти в СА „Д. Ценов" непрекъснато намалява за сметка на задочниците и дистанционните студенти. Какъв е интересът конкретно към катедра „Финанси и кредит", която ръководите?

- Оценката за студентите е абсолютна коректна. Тя е резултат от целенасочена държавна политика по ежегодно намаляване на държавната поръчка за висше образование по икономика, администрация и управление с 15% за трите профилирани икономически висши училища в София, Свищов и Варна и с по 50% - за непрофилираните в тази област университети. Свищовската Алма матер обаче понася най-осезаемо ефекта от тази държавна политика. През 2015 г. трите профилирани по икономика държавни висши училища имаха общ прием от 11 545 първокурсници в пропорция 47:21:32. През 2018 г. пропорцията е 65:9:26 при държавна поръчка от 6781 студенти. Мога поименно да изредя имената на просветните министри, които направиха това – свищовци „благодарят" ежедневно за тази им "държавническа" преценка. Не знам дали в МОН съзнават, че правят това именно в града на българската свобода, на първите български просветен и финансов министри – д-р Георги Атанасович и Григор Начович!? Спадът в държавната поръчка във Варна за тези 4 поредни приема е 1,96 пъти, в Свищов - 3,33 пъти, а в София - 1,14 пъти. В Свищов този спад мина предела на управленска логика и скоро тежките въпроси ще бъдат поставени където трябва. С парламентарното гласуване за приемане на дарението и завещанието на Димитър Апостолов Ценов от 1932 г. е поет ясен държавен ангажимент, скрепен със закони и царски укази. Национализацията на Фонд „Димитър А. Ценов" преди точно 70 години се явява настоящ морален (и не само) дълг на държавата към щедро приетите тогавашни милиони златни левове, с еквивалент от над четвърт милиард лева днешни пари. Тези средства на някакъв етап трябва и ще бъдат възстановени към Фонд „Димитър А. Ценов", когато уважаващи историческата памет и законността политици най-накрая решат и направят това! За нас е радващ фактът, че интересът към катедра „Финанси и кредит" и специалност „Финанси" в Свищов остава и вече добива нови измерения. Експанзията в образователни продукти на чужд език доведе и до съответен интерес. Не само европейската програма "Еразъм+", но и проектите за „двойна" диплома променят и интернационализират облика на обучаваните от нас студенти. Със своя състав от 25 преподаватели и над 40 докторанти ние сме своеобразен локомотив в развитието на Алма матер, носейки отговорността да бъдем исторически първата българска академична катедра по финансови науки.

- Имате ли обратна информация каква част от завършилите успяват да си намерят работа по специалността? Задавам въпроса на фона на твърденията на бизнеса, че у нас липсват квалифицирани инженерни кадри, докато финансисти „има под път и над път"?

- Едва ли някой може да допусне, че икономически растеж е възможен без икономисти, без финансова стабилност, без прецизни секторни политики, подкрепени със съответни бюджети. Практически целият околен свят е финансов ребус, чието решаване изисква вещина и академично обезпечена грамотност. Но в едно са прави работодателите – време е да се сложи край на „ерозираните" дипломи по икономика, печатани от стопански факултети на инженерни и педагогически висши училища! Недалновидните решения по лобистки подбуди за „роене" на българското икономическо висше образование създадоха хиляди икономисти с дипломи, но без елементарни бизнес компетенции. Смятам, че от 2019-та трябва да има нулев прием по икономика във всички неспециализирани висши училища. Обратната връзка с бизнеса е потвърждение за това – завършилите в София, Свищов и Варна са предпочитаните кадри в конкурсите за икономически длъжности по цялата йерархия в частния и държавния сектор. Сред тях дипломата „Финанси" от Свищов е подплатена с активи от най-конкурентен порядък.

- Правите ли „маркетингови" проучвания точно от какви кадри се нуждае финансовата сфера, за да подготвяте именно такива? Създавате ли преки контакти с конкретни финансови институции, като НАП, Асоциацията на банките в България или отделни банки, за които да подготвяте кадри, чието следване да се финансира целево чрез стипендии?

- Финансовата сфера изпитва глад за кадри в четири направления – корпоративни финансисти, банков сектор, публичен сектор и сектор инвестиции и капиталови пазари. Може би най-предизвикателен се явява банковият сектор, където дигитализацията превръща днешния банкер в „универсален войник" на фронта на финансово-кредитни услуги. Именно прякото партньорство с потребителите на кадри е най-добрият способ за качествено висше образование по икономика и бизнес. Сред десетките наши партньори мога да изтъкна позитивния ни опит от учебната 2017/2018 година с Банка Пиреос. Ръководството на банката в лицето на главния изпълнителен директор г-н Емил Ангелов подкрепи наш меморандум за сътрудничество с дарение към академична фондация за реализация на редица проекти, вкл. за провеждане на национално банково състезание за средношколци, отпускане на стипендии за топ-студенти и за изграждане на специализирана научна лаборатория за докторанти към катедра „Финанси и кредит". Мащабът на дарението от близо 50 000 лв. показа устойчивост и даде незабавни резултати. Този пример е ярко доказателство, че концепцията за банката като университет е мисия възможна.
Само когато банкерите влязат в аудиториите чрез майсторски класове, лекции и практически занятия, ще се постигне добавена стойност от взаимен интерес. Затова примерът за партньорство на Банка Пиреос с финансовата катедра в Свищов трябва да бъде популяризиран. Не случайно наши най-талантливи дипломанти вече са част от професионалния екип на тази честваща своя четвъртвековен юбилей елитна търговска банка.

- В какви направления се развива сътрудничеството между катедра "Финанси и кредит" и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов"?

- През пролетта на 2017 г. имахме отговорността чрез поредица от събития да отбележим 65-годишнината от създаването на финансовата катедра в Свищов. Неин основател е именно проф. Минко Русенов, който заедно с проф. Велеслав Гаврийски от застрахователната катедра в течение на десетилетия ръководиха единствените в страната специалности, осигуряващи кадри за сектор „Финансови и застрахователни дейности". Затова и днес „каймакът" от топ банкери и застрахователи, включително и министърът на финансите, са свищовски възпитаници. Част от инициативите по годишнината бе и учредяването на академична фондация, носеща името на патрона на катедрата, която е регистрирана в обществена полза. За тази година и половина ние акумулирахме дарения от над 100 хил. лева, като водещ институционален дарител е Банка Пиреос. Получихме и множество индивидуални дарения вкл. от семейството на проф. Русенов, от проф. Делчо Порязов – почетен гражданин на Свищов и бивш наш ректор, от наши възпитаници, преподавателите също направихме значителни лични дарения. В момента работим по партньорски проекти за разширяване на мрежата от партньорски институции, като особено ни радва факта, че Банка Пиреос за втора поредна година подкрепя проектите на фондацията с приоритет стипендии, академична инфраструктура и финансова грамотност сред гимназистите. Важен резултат от това партньорство е популяризирането на бранда „Финанси" в Свищов в интернет, в социалните мрежи и YouTube. Подкрепената от Фондацията катедрената уеб-страница www.finance1952.com вече достигна 100 хиляди уникални посетители и е отлична среда за дигитална комуникация от финансисти към финансисти. Практически този проект на фондацията за катедрен сайт е с най-голям мащаб отчетена позитивна обратна връзка.

- Какво е бъдещето на специалността „Финанси" и на самата СА „Д. Ценов" ?

- Бъдещето е функция на силата на традициите и способността ни в настоящето да разчетем сигналите за еволюция в образователната философия. Имам аргументите да заявя, че в цялата палитра от икономически специалности и професии „финанси" е номер едно! Не случайно сектор „Финансови и застрахователни дейности" е в топ секторите по средномесечно заплащане в страната и вече надмина нивото от 2000 лв. Свищов е и си остава люлка на Третата българска държава. Тук всяка улица носи свидетелства за бурни събития, свързани с възраждане, просвета и култура. Това е градът на Алеко, на авторите на двата ни химна - „Шуми Марица" и „Горда Стара планина". Най-вече това е градът на най-голямото българско академично дарение! Именно сега подкрепата от водещи банки като Пиреос е ясен знак и към кандидат-студентите, че тук е мястото за избор на професия. Професията финансист е глобална – няма безработни финансисти, застрахователи и счетоводители. Свищов е ковачница на кадри – тук студентите намират истински академичен кампус, сигурна среда, достъпни квартири, съоръжения за спорт и отдих, програми за стипендии, проектно заплатени стажове и практики. И нека политиците в столицата не забравят, че има и Северна България и в центъра на новия административен Северен район е възрожденският Свищов - нашият исторически академичен дунавски център за икономическо образование и финансова грамотност!

Белчо Цанев

Тагове:

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички