Понеделник,

"Война на световете" за кандидат-журналистите

От: Failed to load user -
3939
"Война на световете" за кандидат-журналистите
A
A
A

"Война на световете" е темата на писмения изпит по журналистика, която бе изтеглена тази сутрин. Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2015/2016 година в Софийския университет "Св. Климент Охридски" продължава днес, като освен кандидат-журналистите по-късно днес и химиците ще бъдат на изпит.

Изпитът по журналистика започна точно в 9.00 часа и ще продължи три астрономически часа. В 272-ра аудитория Маргарита Димова от Варна изтегли темата. Бяха изтеглени и още две контролни теми: "Хора и пътища" и "Паметници и памет".

Кандидат-журналистите могат да напишат работата си в свободно избрана от тях прозаична форма и в достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем. Темите за изпита ще са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията и интернет, информира БНТ.

Изпитът по химия е от 14.00 часа и е четири астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е с 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор /един от пет/. Максималният брой точки за теста е 40. Втората част от изпита включва четири логически задачи /две по неорганична и две по органична химия/.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията