Понеделник,

Училищата с нови имена до 15.IX

От: Администратор -
200
Училищата с нови имена до 15.IX
A
A
A

Създават по-различни учебни предмети като Възраждане

Общо 19 нови стандарта трябва да приеме МОН до първи август, когато влиза в сила новият училищен закон. Днес просветното министерство представи два от тях. МОН се захваща да сложи ред в морето от абревиатури в имената на школата.

Значителна част от българските училища ще трябва да сменят наименованията си до 15 септември, съобщи вчера просветният министър Диян Стаматов. Това се налага заради влизането в сила на новия училищен закон от първи август. С него се въвеждат единни наименования на училищата, които до момента всеки кръщаваше както си иска. Една от най-популярните абревиатури СОУ (Средно общообразователно училище) вече ще бъде СУ, разясни Стаматов. Промяната е залегнала в стандарта за институциите в системата на образованието, който просветното министерство представи.

Според Стаматов целият период на преобразуването на училището ще трае около 30-40 дни, защото е свързан и с промяната на банкови сметки и печата на учебното заведение.

Трудовите договори на учителите няма да бъдат прекратявани, но в тях вече също ще бъде нанесено новото име на училището. Промяна няма да има за основните школа, които, както и досега, ще се съкращават на ОУ. Те обаче могат да решат да се преобразуват, като станат или начални, или обединени - до 10 клас, или дори средни до 12 клас. Това ще зависи от капацитета на всяко отделно училище.

Една от най-новите възможности, залегнала в стандарта, е свързана с така наречените иновативни училища. Именно от тях се очаква да дойде голямата промяна в образователната система, каза Стаматов. Иновативни ще бъдат училища или дори само паралелки, в които се прилага по-различен подход на обучение, разработени по различен начин учебни програми или нестандартна организация на учебното време, например сливането на учебните часове от 40 минути в цялостен блок. Един от примерите, които съветникът на министър Меглена Кунева Асен Александров даде, е възможността училищата да реорганизират 30 на сто от учебното време, като въведат по-различен тип предмети. "Във Финландия вече се прави подобно нещо - преподава се не по откъслечен учебен предмет, а за явлението като цяло. Така например ние можем да направим предмет Възраждане или Средновековие", каза Александров. В часовете по такъв предмет влизат преподаватели по най-различни дисциплини - литература, история, музика, изобразително изкуство, и така децата получават по-ясна представа за историческия период като цяло. За да стане едно училище или дори отделна паралелка иновативна, първо трябва въпросната иновация да бъде одобрена от всички родители. След това трябва да бъде разработен проект за три или четири години, който си поставя измерима цел за всяка една от учебните години. В края на годината се прави мониторинг за това как училището се е справило. Ако е неуспешно, статутът може да му бъде отнет. Все още се обсъжда дали ако иновацията от първата година е успешна, на училището трябва да се отпуснат допълнителни средства. Кандидатстването ще става пред специално Комисия по иновациите, която ще бъде създадена към образователното министерство.

МОН пенсионира 153 директори

Общо 153-ма училищни директори ще бъдат пенсионирани до месец, съобщи Диян Стаматов. Всички те са получили предизвестията си в последните дни. По думите на Стаматов става въпрос за школски шефове, навършили пенсионна възраст в последните години, като при някои това е станало преди 9 г. На 2 юни ще бъдат обявени конкурси за местата им. Най-много свободни места за директори има в София-град - в 24 училища. Очаква се новоназначените директори да встъпят в длъжност преди 1 август, когато влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование. Целта е те да имат възможност да организират нормалното откриване на новата учебна година, обясни зам.-министър Стаматов. Промяната обаче има и още едно обяснение - с влизането в сила на новия училищен закон МОН вече ще трябва да изплати на пенсиониращите се не по осем заплати, както е досега, а по десет.

Специфичните знания и умения на пенсионираните директори занапред могат да бъдат насочени към участия в проекти, в различни съвети и комисии по образование в полза на децата и учениците, казаха от МОН.

Всеки ученик с е-досие, "забележките" стават "отзиви"

В рамките на две учебни години училищата ще минат изцяло на електронни дневници и хартиените вече няма да бъдат необходими, съобщи експертът от МОН Грета Ганчева. Това се предвижда в специален стандарт за документацията в училищната система. Всеки ученик пък ще бъде вкаран в регистър, където ще му бъде заведено лично образователно дело. В него ще се отразява цялата информация за резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето документи и други. Графата "Забележки" в бележника пък ще бъде сменена с "Отзиви и информация".

Отнемат статута на национални школа

Въвежда се ново определение за национално училище, е записано в стандарта за институциите в образованието. В момента у нас има около 40 школа, които носят името "Национално". За някои обаче то е изпразнено от съдържание, тъй като обучават деца не от цялата страна, а от два квартала, каза Диян Стаматов. На такива училища статутът ще бъде отнет. Името "Национален" ще се дава или на школа, които обучават ученици от голям брой училища в страната, или на такива, на които просветният министър е поставил задача с национално значение. Това означава, че резултатите от нея трябва да имат трайно значение за обществено-икономическия живот поне в 15 области на страната. Като пример от МОН посочиха възможността на дадена математическа гимназия да се възложи в извънучебно време да бъде създаден нов електронен продукт за развитие на математическата логика с цел това да повиши успеха на учениците.

Селата с гимназии до десети клас

Законът дава още една възможност, от която училищата в малките населени места могат да се възползват. Те могат да преобразуват основните си училища, които до момента бяха до осми клас, в обединени, които да свършват до десети. Решение за това трябва да бъде взето от общинските съвети, ако училището има преподавателски ресурс за това. Мотивът за тази промяна е свързан с това, че основните училища вече ще се завършват в седми клас, а това е твърде ранна възраст, за да може едно дете да пътува до гимназия в друг град. Затова досегашното основно училище ще получи възможност да интегрира в себе си и първия гимназиален етап, който се завършва в десети клас. Едва след десети клас ученикът вече ще кандидатства в друг град за втория етап на гимназията. Друга нова възможност, която дава законът, е частните училища да могат да преподават по образователни програми на други държави. В рамките на една година обаче всички частни школа и детски градини трябва да преминат през пререгистрация.

Правят защитени забавачки

За първи път се въвеждат и защитени детски градини. Това ще бъдат забавачките в гранични и планински райони, където на детето се налага да пътува до друго отдалечено населено място, ако иска да посещава градина. До момента имаше само защитени училища.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията